18/06/1997    Τεχνική Pegasus Remote

Η τεχνική Pegasus Remote παρέχει την δυνατότητα πολλές απομακρυσμένες εγκαταστάσεις να μοιράζοντε τα ίδια δεδομένα από ένα κοινό και απομακρυσμένο σύστημα. Η τεχνική Pegasus Remote βασίζεται στην τεχνική TUC.