10/05/2004    Δίκτυο Ελληνικού Διαδικτύου
Οι τρείς βασικοί άξονες της κίνησης με την επονυμία Δικτύο Ελληνικού Διαδικτύου είναι : 1.Ο καιρός της χρήσης αντικατέστησε το παρελθόν της κτήσης. 2.Η κοινωνία των μεταΚαταχωρητών του ελληνικού Διαδικτύου είναι οι πλησιέστεροι συνεργάτες σας για την αποτελεσματική χρήση του 3.Είναι ικανοί, με τη χρήση των Pegasus Extranets ή Pegasus Intranets εφαρμογών που υποστηρίζουν, να μεταβάλλουν το Διαδίκτυο για τους πελάτες τους, σε μοναδικό εργαλείο ανάπτυξης του επιχειρηματικού τους οργανισμού. Καθότι : Η έννοια της κτήσης ήταν κυρίαρχη στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα του παρελθόντος. Δείκτη και παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής καταξίωσης του ατόμου αποτελούσε η ιδιοκτησία κινητής και ακίνητης περιουσίας . Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εκρηκτική αύξηση της γνώσης που σηματοδότησε τα τελευταία χρόνια, άλλαξε ριζικά τα δεδομένα της ζωής μας. Ισχυρός άρχισε να θεωρείται όχι ο κάτοχος χρημάτων αλλά ο καλός γνώστης και ικανός χειριστής της επιστημονικής και τεχνολογικής δύναμης. Έτσι εξηγείται η επιλογή όλων των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών να επενδύσουν χωρίς φειδώ στην Τεχνολογία. Γιατί, όπως έχει αρχίσει ήδη να διαφαίνεται, αυτοί θα είναι τελικά και οι μόνοι βιώσιμοι στην οικονομική πραγματικότητα του μέλλοντος. Στη νέα εποχή η έννοια της χρήσης διαδέχτηκε αυτή της κτήσης.Σταδιακά οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι, λόγω της φύσης του σύγχρονου πλούτου (γνώση, διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία, Διαδίκτυο…) αδυνατούν να κατέχουν εφ’όρου ζωής κάτι, Αυτό που μπορούν, είναι να έχουν το δικαίωμα να το χρησιμοποιούν ή/και εκμεταλλεύονται. Έτσι αφενός ρυθμίζουν τον «προϋπολογισμό»-οικονομικό τους σχεδιασμό έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και αφετέρου εστιάζουν στο ενδιαφέρο, στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των σύγχρονων πόρων. Ολα αυτά έρχονται και δένουν εν πρώτοις με την παροχή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο και κατ’επέκταση με το Ολοκληρωμένο Επιχειρηματικό Περιβάλλον που διαθέτουν, με σκοπό την υποστήριξη του Επιχειρηματικού τους Οργανισμού. Οι συνεργάτες μας δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις απλή κατοχή ονομάτων ή προγραμμάτων –που εξάλλου ελάχιστο όφελος θα προσέφερε- αλλά δικαίωμα χρήσης των εκρηκτικών δυνατοτήτων του Διαδικτύου βλ. oφέλη των Extranets – Intranets και πολύ περισσότερο των Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Περιβαλλόντων . Ο κεντρικός Διαδικτυακός Τόπος του Δικτύου Ελληνικού Διαδικτύου είναι στην διεύθυνση : http://www.tesae.gr