09/11/2000     Η "ΕΠΙΛΟΓΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Ο Όμιλος ΤΕΣΑΕ δημιούργησε την τεχνολογία "Pegasus Extranet", η οποία εκμηδενίζει (μέσω του Διαδικτύου) τις γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ μηχανογραφικών εγκαταστάσεων. Η σειρά εφαρμογών PS - που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Pegasus Domain - περιλαμβάνει προγράμματα που
α) ενημερώνουν αυτόματα και αμφίδρομα τα αρχεία που βρίσκονται στην τοπική μηχανογράφηση και στον κόμβο του Internet
β) υποστηρίζουν αυτόματα τον κόμβο της εταιρείας και γ) διαθέτουν σύστημα αυτόματης προσέλκυσης και υποστήριξης υποψηφίων πελατών"
ΤΟ ΑΡΘΡΟ