30/12/2009    2009 : το τέλος της πρώτης δεκαετίας της δεύτερης χιλιετίας

Αγαπητοί  Συνεργάτες,

Στις  5/1/09, δεσμευτήκαμε  για ένα άκρως δημιουργικό έτος, διότι «Εξέλιξη σημαίνει να χτίζεις πάνω στα πλεονεκτήματά σου».

Η λίστα που ακολουθεί  αναδεικνύει  τα σημαντικότερα  βήματα προόδου μας στο 2009 :

 • Εν πρώτοις, αναβαθμίσαμε τις τεχνικές υποδομές τόσο του Pegasus ERP,  όσο και του  ADMIN,  δημιουργώντας την έκδοση 3.12 της Tεχνολογίας Pegasus.
  H αναβάθμιση αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε το Pegasus e-ELITE στο Pegasus Hermes.

 • Aναδιαρθρώσαμε το προϊοντικό μείγμα των διαδικτυακών φιλοξενιών, δώσαμε προς χρήση τυποποιημένες φιλοξενίες ελαχίστου κόστους, φιλοξενίες τύπoυ ISP, SaaS .

 • Επεκτείναμε τις ολοκληρωμένες λύσεις  με  ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 για την πλήρη κάλυψη των αγορών μας, που επιθυμούσαν τη μετάβαση τους σε λογισμικά Pegasus με μικρό κόστος.

 • Εντάξαμε στο Προϊοντικό μας Χαρτοφυλάκιο με μεγάλη επιτυχία  τον επιχειρηματικό κλάδο των στεγνοκαθαριστηρίων.

 • Ορίσαμε το Μηχανισμό Διαλειτουργίας Pegasus (PIM).
   Εφαρμόσαμε  το PIM για τη διαλειτουργία δύο λογισμικών Τεχνολογίας Pegasus, του Pegasus ERP και του Pegasus Hermes, αλλά και  για τη διαλειτουργία δύο λογισμικών διαφορετικών Τεχνολογιών, το Pegasus ERP και του Pegasus Οδόραμα.

 • Αναδομήσαμε το Προϊοντικό Χαρτοφυλάκιο της ΤΕΣΑΕ καθότι οι ιδιότητες του Modularity και Globality αναβάθμισαν την ΤιμοΛογική της ΤΕΣΑΕ  έτσι ώστε να ωφελείται όλη η Κοινότητα Pegasus.

 • Ορίσαμε τα Πέντε Βασικά Επιχειρηματικά Πρότυπα τα οποία υλοποιεί  η κοινότητα Pegasus. Το δωδέκατο μήνα τα δώσαμε προς  χρήση στην κοινότητα, μέσω των Pegasus Globality λύσεων.

 • Τέλος, το Δεκέμβριο του 2009 παραδώσαμε στην κοινότητά μας το tesae.gr,  όντας μία τυποποιημένη  Πρότυπη  Pegasus Globality λύση.

Όλες αυτές η εξελίξεις του 2009 έφεραν την Κοινότητα Pegasus  τεχνολογικά σε πλεονεκτική  θέση,  όπου εκμεταλλευόμενη όλες τις δυνατότητες του διαδικτύου με τις υποδομές  των Data Center της ΤΕΣΑΕ και τις επιχειρηματικές δομές  παγκόσμιας αποδοχής, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό της από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 
Για την ΤΕΣΑΕ,

Θωμάς Ψαρράς
Μηχανικός Τεχνολογίας Πήγασος
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής