08/10/2014    Απευθυνθείτε σε νέο Υποψήφιο Πελατολόγιο-Pegasus Κοινόχρηστα ERP-Νέα Εφαρμογή Μηχανογράφησης!

Κάθε καθετοποιημένη Εφαρμογή Pegasus σας επιτρέπει να προσεγγίσετε νέο υποψήφιο πελατολόγιο χωρίς το φόβο του Ανταγωνισμού αυξάνοντας τα περιθώρια κέρδους σας.

Οι λόγοι που οδηγούν τις  Εταιρίες Διαχείρισης Κτιρίων και έκδοσης Κοινοχρήστων στην Μηχανογράφηση και πιο συγκεκριμένα σε ένα ERP είναι οι παρακάτω:

 • Πλήθος κτιρίων και συναλλασσομένων
 • Μεγάλος αριθμός εργασιών ανά κτίριο πχ έκδοση Κοινοχρήστων, Συντήρηση ανελκυστήρα , Αναγομώσεις Πυροσβεστήρων , Καθαρισμοί κτλ
 • Παρακολούθηση και Καταχώρηση των δαπανών των Κτιρίων με διαφορετικά μοντέλα υπολογισμού αναλόγως του καταστατικού της πολυκατοικίας.  
 • Οικονομικές Συναλλαγές και παρακολούθηση των Οφειλών ανά κτίριο και διαμένοντα.  

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόχειρες λύσεις όπως φύλλα excel ή dos εφαρμογές  ΔΕΝ μπορούν να καλύψουν τις συνδυαστικές  ανάγκες για την αποτελεσματική διαχείριση του Κτιρίου. 

 • Δεν καλύπτουν την Οικονομική Διαχείριση δηλαδή τη παρακολούθηση των Εισπράξεων/Οφειλών και τον Προγραμματισμό των πληρωμών ακόμα και με Εισπράκτορα ώστε να μην υπάρχουν υπόλοιπα που να επιβαρύνουν το Κτίριο.  
 • Δεν περιέχουν όλα τα Μοντέλα Υπολογισμού.  
 • Δεν πραγματοποιούν Εκτύπωση της Συγκεντρωτικής και των Ειδοποιητηρίων  σε laser εκτυπωτές.
 • Είναι δύσχρηστες και δυσλειτουργικές.

Pegasus Κοινόχρηστα ERP Start Up 

Παρακολουθήστε τη Video Παρουσίαση της Εφαρμογής

Διαχείριση Κτιρίων : 

Module Κοινόχρηστα: Καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ όλες τις καθημερινές εργασίες της Επιχείρησης μέσα από  τη Reception

 • Αναλυτική Παρακολούθηση των Οικονομικών Πολυκατοικίας
 • Καταχώρηση των Κτιρίων με τα πλήρη στοιχεία τους
 • Καταχώρηση Διαμερισμάτων ,  Δαπανών,  Αυτόματος Υπολογισμός Κοινοχρήστων
 • Δυνατότητα ορισμού των κατηγοριών των δαπανών που θέλετε με ταυτόχρονο παραμετρικό ορισμό του υπολογισμού τους (Μοντέλα Υπολογισμού)
 • Ιστορικό αρχείο των κοινοχρήστων που έχετε υπολογίσει ανά κτίριο

Πλήρες Εμπορικό Κύκλωμα ERP: Σύνδεση του κτηρίου με το ERP για την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων:

 • Προγραμματισμένες Εισπράξεις & Διαχείριση Υπολοίπων 
 • Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα-Έξοδα, Υπόλοιπα Πελατών/ Προμηθευτών, Παραγγελίες, Αναλώσεις Υλών κτλ 
 • Δυνατότητα παρακολούθησης διαχείρισης κτιρίων. Τήρηση εισπράξεων - οφειλών ανά διαμέρισμα ή/και πρόσωπο (ιδιοκτήτη - ενοικιαστή) 
 • Δυνατότητα Προγραμματισμού Ανείσπρακτων με ενημέρωση στο Ημερολόγιο Χρήστη – Δυνατότητα Ανάθεσης σε Εισπράκτορα & Τήρηση Υπολοίπων μέχρι τελικής Εξόφλησης

Module CRM: Οργανώστε τη Γραμματειακή σας Υποστήριξη – Ανεβάστε επίπεδο στην εξυπηρέτηση:

 • Στοχευμένη Επικοινωνία με μαζικές αποστολές sms/emails 
 • Σύνδεση Ενοικιαστών - Ιδιοκτητών - Διαχειριστή με το CRM για πλήρη τήρηση στοιχείων
 • Διαχείριση Δραστηριοτήτων Χρήστη (Υπενθύμιση είσπραξης, Τιμολόγηση, Προγραμματισμός ραντεβού) 
 • Ενημέρωση Διαχειριστών για νέα ραντεβού, μετρήσεις, προσφορές κ.α.

Statistic & Report Generator : Εφοδιασμένο με έτοιμα Στατιστικά και Εκτυπώσεις αλλά και δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον στατιστικών και εκτυπωτικών καταστάσεων ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες:

 • Έτοιμες Φόρμες Ειδοποιητηρίων/Συγκεντρωτικών Καταστάσεων/Αποδείξεων κ.α.
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης σε Laser & Matrix εκτυπωτές

 

Κινηθείτε Γρήγορα, Μηχανογραφήστε Οικονομικά, Ικανοποιήστε κάθε Απαίτηση του Υποψήφιου Πελάτη με σύμμαχο τη ΤΕΣΑΕ!

 

Επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της ΤΕΣΑΕ για μία on-line επίδειξη της Εφαρμογής!

 

Με εκτίμηση,
Τμήμα Marketing & Πωλήσεων
Υποστήριξη Τυποποιημένης Προσέγγισης
Τηλ: 210 7489588-9
Fax: 210 7700839
Φόρμα Επικοινωνίας

Ακολουθείστε μας στο twitter

Επισκεφτείτε μας στο YouTube