16/07/2000    Άρθρο στην "ΙΣΟΤΙΜΙΑ" για την ΤΕΣΑΕ
Άρθρο στην "ΙΣΟΤΙΜΙΑ" για την ΤΕΣΑΕ:
"Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ, Τεχνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Σχεδίασης Εφαρμογών, αναλαμβάνει για επιχειρήσεις που είναι χρήστες της τεχνολογίας "Πήγασος", να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματά τους, ώστε να τρέξουν με τα νέα δεδομένα. Για πληροφορίες στο τηλ. 7488805, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνση που φιλοξενεί τις εφαρμογές τη πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί με την παραπάνω τεχνολογία και με πλήρη δείγματα για δοκιμή είναι http://www.tesae.com."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ