01/01/2002    ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Εγκατάσταση του Pegasus Olympus στο Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ στο Ηράκλειο. Περιλαμβάνει - Παρακολούθηση Κλινικής - Παρακολούθηση Διαγννωστικών Κέντρων της εταιρείας - Παρακολούθηση αποθήκης - Εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων για τα ταμεία - Παρακολούθηση ταμείων - Γενική Λογιστική - Αναλυτική Λογιστική με αυτόματη ενημέρωση από τα κέντρα κόστους των τμημάτων της κλινικής και των διαγνωστικών.