29/08/2001    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ ΘΕΜΑ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σε απάντηση της από 09-08-2001 και με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 32419 αίτησής σας, σας βεβαιώνουμε ότι η εταιρεία ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ έχει καταχωρηθεί στο Ειδικό Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ με αριθμό μητρώου 01-256 για την παροχή των υπηρεσιών, υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, με κωδικούς Α0401, Α0402, Α0403, Α0404, Α0405, Α0406, Α0407, Α0408, Α0409, Α0410, Α0411, Α0701, Α0901, Α1001, Α1002, Γ0301, Γ0302, Γ0303. Η κωδικοποίηση των υπηρεσιών, είναι αυτή που προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Απόφαση ΕΕΤΤ αριθ. 207/3, ΦΕΚ 195/Β/1-3-2001). Με τιμή ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ