29/06/2011    Διαλειτουργία Εφαρμογών Pegasus!

Αγαπητοί Συνεργάτες,

 

Στον επιχειρηματικό κόσμο, πλεονέκτημα έχουν οι επιχειρήσεις που μπορούν όλα τα τμήματά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους, σε πραγματικό χρόνο και να ανταλλάσσουν απαραίτητες πληροφορίες.

Η ΤΕΣΑΕ από το 2006 δημιούργησε το PIM (Pegasus Interoperability Mechanism) που δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές τεχνολογίας Pegasus να επικοινωνούν μεταξύ τους, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις στη σύνδεση internet, με πολύ χαμηλό κόστος με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

 

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται...?

Γιατί είναι τόσο απαραίτητο...?

 

 

1. Διαλειτουργία Καταστημάτων και Υποκαταστημάτων

Απευθύνεται στις επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό. Η ανάγκη επικοινωνίας όλων αυτών των επιχειρηματικών μονάδων είναι προφανής. Με το module PIM πλέον μπορείτε να έχετε:

 • Κοινές Αποθήκες (διαθεσιμότητες ειδών)
 • Κοινούς Πελάτες, Προμηθευτές
 • Κοινές Παραστατικά, Παραγγελίες, Οικονομική Παρακολούθηση
 • Κοινές διαδικασίες CRM (στόχους, προσφορές, πρότυπες δραστηριότητες, projects)

 

2. Διαλειτουργία Pegasus ERP με το website της επιχείρησης

Απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν στο διαδίκτυο (Β2Β και Β2C). «Το θέμα δεν είναι να φτιάξεις ένα site, το θέμα είναι να μπορείς να το διαχειριστείς!» Με τo module PIM η τοπική εφαρμογή Pegasus ERP μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με το website της επιχείρησής σου (Pegasus e - experience) που αφορούν:

 • Αποθήκες, διαθεσιμότητες ειδών, πολλαπλές φωτογραφίες, συγκριτικά χαρακτηριστικά
 • Παραγγελίες
 • Καρτέλες πελατών – Οικονομικά
 • Πληρωμές – Εισπράξεις
 • Διαδικασίες CRM

 

3. Διαλειτουργία πολλών Pegasus ERP με το website της επιχείρησης

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις με πολλά υποκατάστημα, που επιθυμούν να αναπτυχθούν δυναμικά στο διαδίκτυο. Με το module PIM τα υποκαταστήματά σας μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ενημερώνουν ταυτόχρονα και το website της επιχείρησης.

 • Αποθήκες (Διαθεσιμότητα και πλησιέστερο υποκατάστημα)
 • Παραγγελίες
 • Πελάτες – Οικονομικά Στοιχεία
 • Πληρωμές – Εισπράξεις
 • Διαδικασίες CRM

 

 

4. Διαλειτουργία πολλών website της επιχείρησης από ένα Pegasus ERP

Απευθύνεται στις επιχειρήσεις με μεγάλο εύρως εμπορικών δραστηριοτήτων. Είτε αν αλλάζει το κοινό που απευθύνονται (Λιανική - Χονδρική), είτε καλύπτουν πολλαπλές δραστηριότητες (πώληση - παροχή υπηρεσιών). «Πως όμως μια επιχείρηση να κρατάει ενημερωμένα πολλά site ταυτόχρονα?» Με το module PIM γίνεται εφικτή η επικοινωνία πολλών website με ένα μόνο τοπικό Pegasus ERP:

 • Εμφάνιση ειδών αποθήκης στο website που επιλέγεις
 • Εμφάνιση διαφορετικών τιμών των ειδών σε κάθε site
 • Παραγγελίες (ξεχωριστά από κάθε website)
 • Πληρωμές – Εισπράξεις (ξεχωριστά από κάθε website)
 • Διαδικασίες CRM, projects και πρότυπες δραστηριότητες (ξεχωριστά από κάθε website)

 

 

 

 

Ενημερωθείτε για τα οφέλη που προσφέρει μια τέτοια λύση για την επιχείρησή σας επικοινωνώντας μαζί μας ή με οποιονδήποτε Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,
Τμήμα Marketing & Πωλήσεων
Υποστήριξη Τυποποιημένης Προσέγγισης
Τηλ: 210 7489588-9
Fax: 210 7700839