22/08/2005    Δικτυωθείτε ΙΙ και πάλι μαζί
Το πρόγραμμα "Δικυωθείτε ΙΙ" είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι πρώτες εγκρίσεις ήδη έχουν υλοποιηθεί με εξειδικευμένες ανά ειχειρηματικό κλάδο εφαρμογές λογισμικού Πήγασος.

Ειδικά για το Δικτυωθείτε ΙΙ ισχύει η πολιτική μαζικής προμήθειας δικαιωμάτων χρήσης επί της Τιμολογικής Στρατηγικής της ΤΕΣΑΕ.

Η ΤΕΣΑΕ είναι έτοιμη να συνδράμει στην εξυπηρέτηση των τελικών πελατών τόσο στο Καλάθι 1 με τις Εξειδικευμένες Λύσεις Λογισμικού Τεχνολογίας Πήγασος© και με μοντέρνες Διαδικασίες Τεχνικής Υποστήριξης όσο και στο Καλάθι 2 με την παροχή αξιόπιστης Φιλοξενίας Χώρου, Φιλοξενίας Ονόματος, Εφαρμογών τύπου Extranet - Intranet και με μοντέρνες Διαδικασίες Τεχνικής Υποστήριξης

Καλάθι 1:
Οι απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών σύμφωνα με το Δικτυωθείτε ΙΙ είναι :
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές συμπεριλαμβανομένων & των laptops
- Λειτουργικό Σύστημα
- Λογισμικό Anti-Virus
- Εφαρμογές Λογισμικού Διαχείρισης
- Διετής σύνδεση στο Internet (PSTN / ISDN / ADSL)
- Τεχνική υποστήριξη


Καλάθι 2:
Οι απαιτήσεις υπηρεσιών σύμφωνα με το Δικτυωθείτε ΙΙ είναι :
- Κτήση Domain Name
- Ανάπτυξη ιστοσελίδων προβολής
- Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
- Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές (MarketPlaces)
- Διετής φιλοξενία σε Παροχέα υπηρεσιών Internet
- Τεχνική υποστήριξη