05/04/2005    Δικτυωθείτε ΙΙ με την Τεχνολογία Πήγασος
Ξεκίνησε ο Β' Κύκλος του προγράμματος "Δικτυωθείτε" με διευρυμένη ομάδα στόχο και καλύτερες παροχές. Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών με ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι 1.250 ευρώ. Στόχος του Β΄ κύκλου του προγράμματος είναι η ενίσχυση 16.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων την περίοδο 2004 έως 2006 συνολικού προϋπολογισμού 49.585.185€. Ο ΕΟΜΜΕΧ έχει αρχίσει να δέχεται αιτήσεις.

Η ΤΕΣΑΕ είναι έτοιμη να συνδράμει στην εξυπηρέτηση των τελικών πελατών τόσο στο Καλάθι 1 με τις Εξειδικευμένες Λύσεις Λογισμικού Τεχνολογίας Πήγασος© και με μοντέρνες Διαδικασίες Τεχνικής Υποστήριξης όσο και στο Καλάθι 2 με την παροχή αξιόπιστης Φιλοξενίας Χώρου, Φιλοξενίας Ονόματος, Εφαρμογών τύπου Extranet - Intranet και με μοντέρνες Διαδικασίες Τεχνικής Υποστήριξης

Καλάθι 1:
Ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη σύνδεση στο διαδίκτυο
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές συμπεριλαμβανομένων & των laptops
Λειτουργικά Συστήματα
Λογισμικό Anti-Virus
Εφαρμογές Λογισμικού Διαχείρισης
Περιφερειακός Εξοπλισμός
Διετής σύνδεση στο Internet (PSTN / ISDN / ADSL) Τεχνική υποστήριξη


Καλάθι 2:

Ελάχιστες απαιτήσεις για την ανάπτυξη εταιρικής παρουσίασης στο διαδίκτυο
Κτήση Domain Name
Ανάπτυξη ιστοσελίδων προβολής
Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές (MarketPlaces)
Διετής φιλοξενία σε Παροχέα υπηρεσιών Internet
Τεχνική υποστήριξη


Χρήσιμοι Υπερσύνδεσμοι :
Κανονισμός Προγράμματος
Έντυπο αίτησης
Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες (Πίνακας Α)
Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στον κανόνα de minimis και δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμαω Κεντρικός Διαδικτυακός Χώρος του ΕΟΜΜΕΧ