07/05/2001    ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

Η ελληνική πρόταση Διαδικτύωσης των επιχειρήσεων με την εξ'ολοκλήρου ελληνικής Τεχνολογίας Ολοκληρωμένη Λύση ονομάστηκε από την ΤΕΣΑΕ : ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ