12/01/2017    Νέο module Pegasus ERP - Γέφυρες Λογιστικής: Κάντε σύμμαχό σας το Λογιστή κάθε Επιχείρησης !

Νέο module Pegasus ERP - Γέφυρες Λογιστικής: Κάντε σύμμαχό σας το Λογιστή κάθε Επιχείρησης ! 

Κερδίστε Νέες Πωλήσεις με το νέο module Pegasus - Γέφυρες Λογιστικής!

Ο ρόλος του εκάστοτε Λογιστή στην επιλογή μηχανογράφησης για μία Επιχείρηση έχει ιδιαίτερο βάρος. Δεν είναι τυχαία η αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς που έχει ένας Επιχειρηματίας,  όταν ο λογιστής του έχει δώσει έγκριση για μία εφαρμογή μηχανογράφησης. Αυτό το κομβικό σημείο έρχεται να καλύψει με τον πιο απλό & εύχρηστο τρόπο, το module Γέφυρες Λογιστικής.  

Πλεονεκτήματα module:

  • Εξαιρετικά προσιτό για κάθε Επιχείρηση που έχει επιλέξει Pegasus ERP
  • Δεν επιβαρύνει το κόστος της Ετήσιας Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης
  • Έτοιμες μέθοδοι για γέφυρα με τις πιο διαδεδομένες Λογιστικές Εφαρμογές
  • Καλύπτει Βιβλία Β' (Έσοδα/Έξοδα) & Γ' Κατηγορίας  

Καλύψτε κάθε απαίτηση & δημιουργείστε Νέες Συνεργασίες που θα ενισχύσουν τη Κερδοφορία σας!

Η νέα δυνατότητα προσφέρει άμεση & ποιοτική ενημέρωση στο Λογιστή για εύκολη ενημέρωση των Βιβλίων, τον υπολογισμό του ΦΠΑ κ.ο.κ. σε μία τυποποιημένη διαδικασία, διευκολύνοντας το έργο του. Όποια εφαρμογή  και αν έχει ο λογιστής της Επιχείρησης, είστε στη πλεονεκτική θέση να του προτείνετε την άμεση ενημέρωση του λογισμικού του μέσω γέφυρας με το Pegasus!  Η λύση είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, οικονομική, απρόσκοπτη στη λειτουργία της και εύκολη στην υλοποίηση. 

Υλοποίηση σε 3 βήματα με το module Γέφυρες Γενικής Λογιστικής:

  1. Εγκατάσταση του module μέσω Online Αναβαθμίσεων
  2. Επιλογή Δημιουργίας Αρχείου Γέφυρας από τις Έτοιμες Μεθόδους  
  3. Εφόσον γίνει ο έλεγχος των σχετικών ρυθμίσεων, η δημιουργία του αρχείου θα γίνεται από την επιλογή [Αυτοματισμοί -> Γενικής Λογιστικής -> Γέφυρα από Κινήσεις Εμπορικού]

Με αυτό το τρόπο δημιουργείτε το αρχείο που κάνει "εισαγωγή" απευθείας ο λογιστής στη δική του εφαρμογή!

Βασικές Παραδοχές:

Το Pegasus ERP σας επιτρέπει το μετασχηματισμό όλων των κινήσεων που γίνονται στην Εμπορική Διαχείριση  (Αγορές, Πωλήσεις, Δαπάνες, Εισπράξεις/Πληρωμές κτλ) , σε άρθρα της Γενικής Λογιστικής μέσω του σχετικού module.

Οι κινήσεις αυτές ΔΕΝ μεταφέρονται απευθείας στη Γενική Λογιστική με τη δημιουργία άρθρων, αλλά με την εκτέλεση ΓΕΦΥΡΑΣ  ώστε να επιλέγετε εσείς το πότε θα γίνει η ενημέρωση. Επιπλέον αυτή η λογική σας επιτρέπει να  πραγματοποιήσετε τους σχετικούς ελέγχους πριν από τη δημιουργία των Άρθρων.  

 

Παρακολουθήστε τη Video Παρουσίαση του module

 

Επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της ΤΕΣΑΕ για μία on-line επίδειξη της Εφαρμογής!