21/11/2011    Ενημέρωση για τη Δράση Digi- mobile

Digi Mobile

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνωσαν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «Digi - Mobile».

Σκοπός

Η δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους €15 εκατ. ευρώ, και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να είναι Μικρές και Πολύ Μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, έχουν κλήσει μια τουλάχιστον διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός των εξαιρούμενων κατηγοριών δραστηριότητας του κανόνα De Minimis.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι εφαρμογές που επιδοτούνται στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να απευθύνονται είτε σε καταναλωτές (B2C), είτε σε επιχειρήσεις (B2B), είτε να είναι ενδοεπιχειρησιακές (Β2Ε). Υποχρεωτικά θα πρέπει να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των NokiaSymbian, GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες,Palm/HP'sWebOS, SamsungBada, NokiaMaemo & MeeGo κλπ.)

Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών που θα μπορούσαν να ενισχυθούν, περιλαμβάνουν:

 • mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα
 • υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς πελάτες
 • εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη και υπηρεσίες destination management
 • υπηρεσίες για την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.
 • υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης
 • υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές τιμολόγησης
 • υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων, κινηματογράφους κλπ.
 • διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδίων
 • παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.

Οι εφαρμογές λειτουργούν είτε offline είτε online και όπου απαιτείται με αξιοποίηση δεδομένων από το Διαδίκτυο.

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται, διατίθενται από τον προμηθευτή στη δικαιούχο επιχείρηση είτε σε συνδρομητική βάση ( ως «λογισμικό με τη μορφή υπηρεσίας»Software-as-a-Service), είτε ως προμήθεια του λογισμικού, είτε ως συνδυασμός αυτών.

Πεδίο Εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα.

 

Προϋπολογισμός

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

Το μέγιστο ποσό των προτάσεων (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) θα αντιστοιχεί σε ένα από δύο εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, ήτοι €2.000 Ευρώ και €10.000 Ευρώ, ως εξής:

α) προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως € 2.000 αφορούν στην ανάπτυξη ή διαμόρφωση web mobile portal, με περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις συσκευές, πλήρη λειτουργικότητα και υποχρεωτικώς δυνατότητα διάδρασης με το χρήστη, για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών

β) προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού έως €10.000 αφορούν στην υλοποιήση ή αξιοποιήση native mobile ή web mobile εφαρμογών.Ποσοστό επιχορήγησης

Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης. Το υπόλοιπο 30% του έργου καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης, θα αξιολογηθούν με αυτόματο τρόπο, με διαδικασία first-in first-served.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας δράσης ανέρχεται στα€15.000.000Digi Mobile

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνωσαν την έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «Digi - Mobile».


Η ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ στοχεύοντας στη κάλυψη των απαιτήσεων της νέας δράσης προτείνει τις ακόλουθες λύσεις :

 

 • Module Pegasus e-commerce Mobile App
 • Module Pegasus e-business Mobile App
 • Module Pegasus e-hotel Mobile App
 • Module Pegasus Hermes Mobile App

 

H διαχείριση πραγματοποιείται μέσα από συσκευές  smartPhone με λειτουργικά (Apple , android, Blackberry).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00
 • Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, ±πειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00