26/07/2007    Επιχορήγηση των κλάδων Εμπορίου-Υπηρεσιών με Pegasus ERP Extranet
Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, που επιχορηγεί επενδύσεις στις οποίες θα προβούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ανήκουν γενικά στους τομείς του εμπορίου ή της παροχής υπηρεσιών (πλην των τουριστικών καταλυμάτων). Όλη η επικράτεια έχει μοιραστεί σε τρεις (3) γεωγραφικές Ζώνες και αναλόγως της τοποθεσίας της επένδυσης διαφοροποιούνται οι επιχορηγούμενοι προϋπολογισμοί των επενδύσεων και τα ποσοστά της επιχορήγησης.  Οι διαχειριστές του προγράμματος σε όλο το φάσμα του, ήτοι από την παραλαβή των προτάσεων από τους δυνητικούς επενδυτές μέχρι την καταβολή της επιδότησης,  είναι αποκλειστικά και μόνον οι Τράπεζες.  

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει την περίοδο από 17/9/2007 έως 11/10/2007 (της ακριβούς ημερομηνίας καθοριζόμενης ανάλογα με τον ΑΦΜ της κάθε εταιρίας). 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που γενικά τηρούν τα εξής κριτήρια:
- είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τους  Ευρωπαϊκούς  ορισμούς, στους τομείς του εμπορίου ή/και των υπηρεσιών.
- έχουν συμπληρώσει δύο (2) πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
- κατά το έτος 2006 απασχολούσαν από 0 έως  50 άτομα, όπως αυτό φαίνεται από την φορολογική δήλωση Ε7 της χρήσης 2005.
- εμφανίζουν την τελευταία τριετία μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών κυμαινόμενο από 30.000 έως 5.000.000 ευρώ για τις Ζώνες Α΄ & Β΄  και από 15.000 έως 5.000.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ΄.
- τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄ κατηγορίας
- έχουν όλα εκείνα τα παραστατικά που αποδεικνύουν την νόμιμη λειτουργία τους

ΠΟΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

-Οι επενδύσεις πρέπει να είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τις Ζώνες Α & Β  και από 20.000 έως 150.000 ευρώ για τη Ζώνη Γ . 
- Η δημόσια χρηματοδότηση (επιδότηση) των επενδύσεων είναι 50% για τη Ζώνη Α,  55% για τη Ζώνη Β και 60% για τη Ζώνη Γ.   Η ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% σε κάθε περίπτωση ( με το υπόλοιπο ποσοστό να δανειοδοτείται)

Η προμήθεια προϊόντων και εφαρμογών πληροφορικής περιλαμβάνεται στις επενδύσεις που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα.  Το πρόγραμμα αυτό, δηλαδή, αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για ουσιαστική αναβάθμιση της μηχανογράφησης σας.

 Η ΤΕΣΑΕ είναι στη διάθεση σας προκειμένου να σας βοηθήσει στην αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας με επαγγελματικό τρόπο και χαμηλό κόστος και γι' αυτό έχει εξασφαλίσει την συνεργασία της εξειδικευμένης εταιρίας συμβούλων ‘ΥΠΕΡΑΞΙΑ Α.Ε.'.  Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε πρόταση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, καλέστε τώρα εμάς ή απευθείας στην ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΕ info@yperaxia.eu ή στο 210 6919256). 

Με εκτίμηση,
Θωμάς Ψαρράς,
Υπεύθυνος Ανάπτυξης ΔΔΔΥ Τεχνολογίας Πήγασος©
τηλ.210.7488705 ή 210.7488795
http://www.tesae.gr