12/09/2012    ΕΣΠΑ – Τα νέα Προγράμματα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων είναι η Ώθηση που χρειάζεται η αγορά. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής στο προσκήνιο των Επενδύσεων!

Αγαπητοί Συνεργάτες ,

 

Η σχετική Προδημοσίευση για τη Νέα Ενίσχυση των Επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 απευθύνεται σε Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, χωρίς να αποκλείονται οι Μεγάλες.

Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης & οι επιδοτούμενες ενέργειες αποτελούν το πραγματικό πλεονέκτημα της νέας Δράσης.

 • 4 Βασικοί Τομείς: Μεταποίηση – Τουρισμός – Εμπόριο – Υπηρεσίες
  Η ενίσχυση θα κατευθυνθεί στους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής αγοράς, καθώς η πλειονότητα των Επιχειρήσεων ανήκει σε κάποιον από αυτούς.

 • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις – Υπό σύσταση  - Νέες Επιχειρήσεις:
  Μεγάλη συμμετοχή καθώς απευθύνεται σε ΟΛΕΣ τις Επιχειρήσεις.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες με μεγάλο εύρος για όλους τους Τομείς:
  Από τις κτιριακές εγκαταστάσεις μέχρι τον Εξοπλισμό Πληροφορικής, η Επιδότηση αποσκοπεί στη Τόνωση του Επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

 • Προϋπολογισμός – Ποσοστό Επιχορήγησης – Διάρκεια Υλοποίησης:
  Με Προϋπολογισμό που αγγίζει τα 433.500.000 €, Καλύπτει Όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας πλην της Πελοποννήσου. Το Ποσοστό Επιδότησης αγγίζει το 60% ενώ η Διάρκεια Υλοποίησης είναι μεταξύ 12 &  18 μηνών.

 

 

O Ρόλος της ΤΕΣΑΕ:

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής, η Καινοτομία καθώς και η Προβολή ή η Προώθηση της Επιχείρησης αποτελούν δαπάνες προς επιχορήγηση. Για την Μηχανογράφηση της κάθε Εταιρίας ανεξαρτήτως μεγέθους, υπάρχει μία Εφαρμογή Pegasus που θα καλύψει τις ανάγκες της σε Οργάνωση.

Οι Web Εφαρμογές Pegasus συνιστούν Καινοτόμα Εργαλεία Προώθησης & Προβολής. Επιλέξτε Εγγυημένες Λύσεις με απτά αποτελέσματα Υλοποιημένων Σχεδίων από προηγούμενες δράσεις όπως τη Digi Retail.

 

Δείτε Δείγματα εδώ

Επιλέξτε Pegasus ©

Πρόταση Αξίας με Ποιοτικό Αποτέλεσμα, Ρεαλιστική Τιμή & Εγγυημένη Απόδοση.

 

 

Προσεγγίστε Νέο Πελατολόγιο:

Η Δράση αποτελεί μία πραγματική ευκαιρία ώστε να απευθυνθείτε σε κάθε Επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους και να προτείνετε Λύσεις Pegasus©:

 • Εξειδικευμένες Εφαρμογές
 • Πλήθος Επιτυχημένων Εγκαταστάσεων
 • Άμεση Υλοποίηση – Εγγυημένη Επιτυχία
 • Ρεαλιστικό Κόστος
 • Διαλειτουργία Τοπικής Μηχανογράφησης με το Site

 

Επισκεφθείτε το www.tesae.gr και εντοπίστε τη Βέλτιστη λύση για κάθε Υποψήφιο!

 

 

Υπεροχή των Εφαρμογών Pegasus – Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα για το Συνεργάτη – Προνόμιο για τον Πελάτη

 • Ελάχιστες Απαιτήσεις Hardware (Συμβατό με ΑΔΗΜΕ, εκτυπωτές, Ζυγιστικά, ΕΑΦΔΣΣ).
 • Άμεση Παράδοση με μικρό Χρόνο Υλοποίησης, Παραμετροποίησης, Εγκατάστασης.
 • Οικονομική Πρόταση Αξίας με χαμηλό κόστος Συντήρησης.
 • Ολοκληρωμένη Παροχής Υπηρεσιών (καταχώρηση domains - παροχή Φιλοξενίας σε ιδιόκτητα data centers).

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή με οποιονδήποτε πιστοποιημένο συνεργάτη μας!

 

 

 

Με εκτίμηση,
Τμήμα Marketing & Πωλήσεων
Υποστήριξη Τυποποιημένης Προσέγγισης
Τηλ: 210 7489588-9
Fax: 210 7700839
Ακολουθείστε μας στο twitter