19/10/2000    Η "ΑΘΗΝΑΪΚΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Η Tesae Group παρουσίασε κατά τη διάρκεια της έκθεσης Infosystem την τεχνολογία Pegasus Extranet. Η επίσημη παρουσίαση συγκέντρωσε το ενδιαφέρoν εκατοντάδων επιχειρήσεων. Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ είναι η πρώτη εταιρεία τεχνική πληροφορικής στην Ελλάδα και αναλαμβάνει για τις επιχειρήσεις που είναι χρήστες της τεχνολογίας "Πήγασος" να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματά τους"
ΤΟ ΑΡΘΡΟ