05/12/2000    Η "ΕΞΠΡΕΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"TESAE
Προϊόντα Pegasus Domain
Η εταιρεία ηλεκτρονικών εφαρμογών TESAE παρουσίασε τη νέα σειρά προϊόντων της με την επωνυμία Pegasus Domain, από την οποία ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η δικτυακή τεχνολογία επικοινωνιών Pegasus Extranet.
Η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος στηρίζεται σε μια απλή dialup σύνδεση, με κύριο πλεονέκτημα τη δυνατότητα συνεργασίας διάσπαρτων γεωγραφικά επιχειρήσεων κάτω από την ίδια παρουσίαση στο Internet. Αντικειμενικός στόχος αυτού είναι η εκμηδένιση των γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των γεωγραφικών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων και η ταχύτερη και αυτόματη ενημέρωση των προϊόντων των εταιρειών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Σύμφωνα με τους σχεδιαστές της τεχνολογίας Pegasus Extranet η κατάκτηση των ωφελειών της τηλεεργασίας επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης των συναλλαγών μέσα σε ένα ευέλικτο και ταχύτατο σύστημα δικτυακής επικοινωνίας, προϋποθέσεις που φιλοδοξεί να εκπληρώσει το Pegasus Extranet."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ