11/02/1996    Η Φόρμα Κοστολογικής Περιγραφής
Η ανοιχτή αρχιτεκτονική η οποία αρακτηρίζει τις εφαρμογές λογισμικού που έχουν αναπτυχτεί με βάση την τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού Πήγασος επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση που χρησιμοποιεί εφαρμογές Πήγασος να διαθέτει το ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ σύμφωνα με τις δικές της οργανωτικές, διοικητικές και διαχειριστικές μορφές.Η αποτύπωση των ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων που πρόκειτε να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές Πήγασος με σκοπό της κοστολόγιση της σχεδίασης και της ανάπτυξης της εφαρμογής γίνεται με την χρήση της Φόρμας Κοστολογικής Περιγραφής. Η Φόρμα Κοστολογικής Περιγραφής αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Φαέθων.Την φυσική γλώσσα περιγραφής της αποτύπωσης, η οποία θα γεννά την τελική εφαρμογή με την τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού Πήγασος.