18/10/2000    Η "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ - INFOSYSTEM
"Στην έκθεση Infosystem έγινε η επίσημη παρουσίαση της ελληνικής τεχνολογίας Pegasus Extranet. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τους τρόπους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων που προσφέρει το Internet και με στόχο την εκμηδένιση των γεωγραφικών αποστάσεων μεταξύ των μηχανογραφικών εγκαταστάσεων."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ