18/11/2000    Η "ΙΣΟΤΙΜΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους εμπορικό χώρο στο Internet. Η ΤΕΣΑΕ λοιπόν, που αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής με βάση την ελληνική τεχνολογία Πήγασος, και διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στο Internet με 70.000 περίπου εγγραφές στη βάση δεδομένων, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το δικό τους εμπορικό κέντρο στην περιοχή τους. Το σύστημα ήδη λειτουργεί στις περιοχές Ζωγράφου και Αμαρουσίου. Για περισσότερα στα τηλ. 74.88.705, e-mail: stirixi@tesae.com και http://www.tesae.com."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ