25/08/2000    Η "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"ΤΕΣΑΕ
Αναβάθμιση προγραμμάτων με βάση το ευρώ
Ο όμιλος Τεχνική Εταιρεία Σχεδίασης Ανάπτυξης Εφαρμογών (ΤΕΣΑΕ) αναλαμβάνει για τις επιχειρήσεις που είναι χρήστες προγραμμάτων της ελληνικής τεχνολογίας "Πήγασος" να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα, ώστε να τρέξουν με βάση το ευρώ. Ο όμιλος με δική του τεχνογνωσία καλύπτει τις ανάγκες όλων των εταιρειών, προχωρώντας στις απαιτούμενες αλλαγές για τη λειτουργία των προγραμμάτων με βάση το νέο νόμισμα.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ