09/10/2000    Η "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Οι ΜΜΕ στο Διαδίκτυο
Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τη δική τους παρουσία στο Internet, και να δημιουργήσουν το δικό τους εμπορικό κέντρο με πολύ χαμηλό κόστος. Η ΤΕΣΑΕ, η οποία αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής με βάση την ελληνική τεχνολογία "Πήγασος" και διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο (Pegasus Business Center) στο Internet με περίπου 70.000 εγγραφές στη βάση δεδομένων του, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της εμπορικό κέντρο στην περιοχή που δουλεύει. ±δη λειτουργούν δύο πρότυπα CITY NET - εμπορικοί οδηγοί για τις περιοχές του Ζωγράφου και του Αμαρουσίου, στα οποία προβάλλονται δεκάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση επαφή με το καταναλωτικό κοινό της περιοχής τους. ΤΟ ΑΡΘΡΟ