01/11/2000    Η Τεχνολογία Pegasus Extranet στην αγορά
Κατά την διάρκεια της Infosystem 2000 παρουσιάζεται η Τεχνολογία Pegasus for Extranet.Πλέον οι εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσονται με την Τεχνολογία Ανάπτυξης Λογισμικού Πήγασος είναι τύπου extranet και έτσι αποτελούνται από το τμήμα της τοπικής μηχανογράφησης και από το τμήμα υποστήριξης του Διαδυκτιακού τόπου ο οποίος εκτός από την παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων παρέχει από την έναρξή του δυνατότητα πλήρους υποστήριξης B2B και B2C. Για μία ακόμη φορά η Τεχνολογία Πήγασος πρωτοπορεί ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Οι χρήστες του Διαδυκτίου πλέον έχουν την δυνατότητα να εκμηδενίζουν τις γεωγραφικές αποστάσεις μεταξύ των εγκαταστάσεών τους, να μοιράζονται τους πόρους της επιχείρησής των αδιάφορα της γεωγραφικής διασποράς των, με σκοπό την βέλτιστη ικανοποίηση του κλάματος κόστος προς απόδοσή τους.Η χρήση της τεχνικής TUC που ανακαλύφτηκε το 1996 βοηθά πλέον στην νοητή σύνδεση των κατανεμημένων γεωγραφικά πόρων μέσω του Διαδικτύου με απλές dial up συνδέσεις. Με την χρήση της TUC, η έλλειψη ποιοτικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Ελλάδος δεν αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη εφαρμογών τύπου extranet, έστω και αν πρόκειται για εγκαταστάσεις πολύ μεγάλου μεγέθους. Όλα τα προϊόντα τύπου extranet αποτελούν την οικογένεια Pegasus domain Solutions και για τον λόγο αυτό ο κωδικός αναφοράς των έχει τα δύο πρώτα γράμματα τα : PS. Η αλλαγή ακόμη και στην ονοματολογία των εφαρμογών αποφασίστηκε καθότι πιστεύουμε πως οι εφαρμογές τύπου extranet σηματοδωτούν την έναρξη μιάς νέας εποχής στην δημιουργία και χρήση της πληροφορικής, καθότι οι εφαρμογές αυτές είναι το πρώτο βήμα για την εποχή του outsourcing.