23/06/2009    Η ΤΕΣΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΑΦΔΣΣ!ΜΕΡΟΣ 2ο

Το δεύτερο ενημερωτικό της ΤΕΣΑΕ προς το Δίκτυο σχετικά με τις ολοκληρωμένες λύσεις με ΕΑΦΔΣΣ εστιάζει στα σημεία διαφοροποίησης του Pegasus C&A 100 από τους υπόλοιπους φορολογικούς μηχανισμούς της αγοράς

Τα οφέλη προώθησης του Pegasus C&A 100 στην αγορά με έμφαση στα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν είναι τα παρακάτω:

1. Είναι σίγουρα η καταλληλότερη χρονική περίοδος!fhm_03
Εκμεταλλευτείτε το γεγονός αντικατάστασης των φορολογικών μηχανισμών μέσα στο 2009         

2. Διαφέρει από τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς καθώς:

α. Διαθέτει δική του ιστοσελίδα Υποστήριξης & Εκπαίδευσης
(βλ. Σενάριο Λειτουργίας Pegasus C&A 100)

Βασικότεροι σκοποί του συγκεκριμένου τόπου είναι οι ακόλουθοι:

Η συνεχής ενημέρωση του κοινού για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
Η παρουσίαση των συγκεκριμένων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)
Η Δια-βίου και Δια-θεματική ενημέρωση και εκπαίδευση των Πιστοποιημένων Τεχνικών Υποστήριξης των ΦΗΜ
Η 24ωρη Ενημέρωση και Υποστήριξη των Τελικών Χρηστών των ΦΗΜ

β. Δεν είναι ένας κοινός Φορολογικός Μηχανισμός, ανήκει σε εταιρεία παραγωγής Λογισμικού και συνοδεύεται από ένα πλήρες και εξειδικευμένο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης.

Είναι απόλυτα συμβατός και συνδέεται με μία μόνο κίνηση με τα Λογισμικά Πήγασος, προσφέρει δηλαδή τη μέγιστη ευκολία χρήσης στους συνεργάτες.
Έτσι κερδίζετε πολύτιμο χρόνο τον οποίο μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του Λογισμικού!
Προσφέρεται μόνο μαζί με το Λογισμικό και σας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρετε πάντα στους πελάτες σας μία ολοκληρωμένη λύση, που θα τους καλύπτει σε ότι αφορά τις προσταγές του ΚΒΣ (Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων) και όχι μόνο...

3. Δίνει τα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από 52%!

4. Προσφέρει δυνατότητα εξέλιξης της επιχείρησης


Ενημερωθείτε για τις Ολοκληρωμένες Λύσεις Pegasus με ΕΑΦΔΣΣ