25/06/2018    Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση έως το 2020! Προετοιμάστε Κατάλληλα τους Πελάτες σας!

Υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση έως το 2020! Προετοιμάστε Κατάλληλα τους Πελάτες σας!

Φορολογικές Εξελίξεις στην Αγορά με την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση να Εφαρμόζεται Πιλοτικά έως το 2019

Βοηθήστε τους Πελάτες σας να Οργανωθούν Έγκαιρα & να Ενσωματωθούν Ομαλά στην Νέα Ψηφιακή Εποχή!

Τι εξασφαλίζει η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση; Γνησιότητα Προέλευσης & Διασφάλιση Δεδομένων Ηλεκτρονικού Παραστατικού σε συνεργασία με Έγκυρες Τεχνολογίες που αναγνωρίζει το Κράτος (π.χ. ΕΑΦΔΣΣ με Λογισμικό Τύπου β, Ψηφιακή Υπογραφή). Ταυτόχρονα Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης για Άμεση Ανάκληση από την Επιχείρηση και τις Αρχές.

Αναλυτικότερα από 01/01/2020 καθίσταται Υποχρεωτική: 

 • Η Άμεση Έκδοση Παραστατικών σε Ψηφιακή Μορφή με Απευθείας Καταγραφή τους στο Taxisnet

Ποιοι οι Στόχοι της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης;

 1. Εξάλειψη Διαφθοράς
 2. Εξοικονόμηση Χρόνου σε Επιχειρήσεις & Ελεγκτικές Αρχές - Άμεση Πρόσβαση στην Πληροφορία
 3. Μείωση Λαθών κατά την Καταχώρηση Παραστατικών
 4. Περιβαλλοντικά Οφέλη - Μείωση Ρύπανσης & Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων
 • Η Τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων & Βιβλίων Πελατών - Βιβλία Πόρτας σε Συγκεκριμένους Κλάδους μέσω Taxisnet 

Ποιους Κλάδους αφορά η Τήρηση Ψηφιακών Βιβλίων Πόρτας; Σε συνέχεια της Κατάργησης τους το 2013 και την Αύξηση της Φοροδιαφυγής επηρεάζονται Άμεσα: 

 1. Ιατρικά Κέντρα
 2. Επιχειρήσεις Φιλοξενίας - Ξενοδοχεία, Καταλύματα
 3. Συνεργεία Αυτοκινήτων
 4. Κέντρα Σπουδών
 5. Κέντρα Άθλησης & Αισθητικής σε συνέχεια της Κατάργησης τους το 2013 και Παράλληλης Αύξησης Φοροδιαφυγής. 
 • Το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής & Άμεση Δήλωση Εμπορευμάτων μέσω Taxisnet

Ενημερωθείτε Σχετικά από τους Αρμόδιους Φορείς & Εξασφαλίστε Όλα τα Απαραίτητα Εφόδια για τις Φορολογικές Αλλαγές!

Τα Λογισμικά Pegasus μέσω Online Updates Ενημερώνονται Άμεσα & Συμβαδίζουν με τις Εξελίξεις της Αγοράς

30 Κάθετες Λύσεις είναι στην Διάθεση σας - Συμβουλευτείτε μας για τα Επομένα Βήματα σας

Μην Ξεχνάτε! Έως 15/07 μπορείτε να Αξιοποιήσετε και την Μοναδική Πρόταση Pegasus!

Το Τμήμα Marketing & Πωλήσεων παραμένει στην Διάθεση σας για οποιαδήποτε Απορία!