03/01/2000    Λύσεις ΤΕΣΑΕ
Η επιλογή "Λύσεις ΤΕΣΑΕ " του Τιμοκαταλόγου Υπηρεσιών και Προϊόντων φιλοδοξούν να αποτελέσουν καινοτομία στον χώρο καθότι θα είναι μείγμα ολοκληρωμένων λύσεων παροχής υπηρεσιών πληροφορικής προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς στόχου. Ο Τιμοκατάλογος του 2000 αποτελείται από "100" διαφορετικά Προϊόντα και Υπηρεσίες της Τεχνολογίας Πήγασος© που θα αποτελούν τα βασικά συστατικά των Λύσεων ΤΕΣΑΕ οι οποίες έρχονται να καλύψουν ολοκληρωτικά τις ανάγκες συγκεκριμένων αγορών στόχων. Προτάσεις για συγκεκριμένες Λύσεις ΤΕΣΑΕ εκτός από τα ΚΥΠ και τα ΣΥΠ μπορούν πλέον από το 2000 να υποβάλουν και οι πελάτες καθότι η Πολιτική 2000 θέτει νέους κανόνες συμπεριφοράς απέναντι στους Πελάτες των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Τεχνολογίας Πήγασος©. Σύμφωνα λοιπόν με την Πολιτική 2000 οι Πελάτες των Υπηρεσιών και των Προϊόντων της Τεχνολογίας Πήγασος© που ονομάζονται "Πελάτες Πήγασος", έχουν δικές τους τιμές απόκτησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Τεχνολογίας Πήγασος© οι οποίες διαμορφώνονται αυτόματα και σύμφωνα με την ικανοποίηση δύο κριτιρίων α)την συμμετοχή του στην ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας Πήγασος β)το συνολικό περσινό ετήσιο τζίρο Προϊόντων και υπηρεσιών της Τεχνολογίας Πήγασος. Η αιτιολόγηση της απόφασης αυτής της Πολιτικής 2000 , δηλαδή το να συμμετέχουν στην διαμόρφωση της ΤιμοΛογικής Αγοράς και οι Πελάτες Πήγασος, κρύβεται στην ιδιότητα της ανοιχτής αρχιτεκτονικής της Τεχνολογίας Πήγασος. Από το 1984 που πρωτοεμφανίσθηκε η Τεχνολογία, οι Πελάτες Πήγασος ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των Εφαρμογών Πήγασος , καθότι αυτοί κατέγραψαν τις ανάγκες τους για μηχανογράφηση, επενδύοντας στην ανάπτυξη της Τεχνολογίας Πήγασος©. Οι "Λύσεις ΤΕΣΑΕ" λοιπόν, περιέχουν την εμπειρία διοικητικής διαχείρισης 3500 περίπου ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν διαπρέψει στις αγορές τους και έχουν επενδύσει στην Τεχνολογία Πήγασος©. Η εμπειρία αυτή , στις περιπτώσεις που οι Πελάτες Πήγασος δεν έχουν τοποθετηθεί αντίθετα περιέχεται στις Λύσεις ΤΕΣΑΕ που από το 2000 θα προτείνουμε στο επενδυτικό κοινό της Τεχνολογίας Πήγασος©. Η διαχρονικότητα των Λύσεων ΤΕΣΑΕ υποστηρίζεται από την απόλυτη συμβατότητα προς τα πίσω που διαθέτει η Τεχνολογία Πήγασος, σε τέτοιο βαθμό, που σήμερα, ακόμη και μετά το πέρασμα του ιού του 2000, υπάρχουν υβριδικές εγκαταστάσεις τύπου extranet πχ το TESAE group Extranet, στο οποίο συμμετέχουν και συνεργάζονται αρμονικότατα λειτουργικά συστήματα DOS, Windows 3.1, 95, 98, NT , Novell 3.12 , 5.0 , Linux και βέβαια διάφορες εφαρμογές Πήγασος που έχουν δημιουργηθεί κατα καιρούς στα τελευταία 16 χρόνια από τους Μηχανικούς Πήγασος©.