07/06/2006    Μ.Ε.ΤΕ.Χ.Ω & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΣΑΕ

Μ.Ε.ΤΕ.Χ.Ω & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΣΑΕ

Ξεκίνησε ο Β' Κύκλος υποβολής προτάσεων της Δράσης "Μ.Ε.ΤΕ.Χ.Ω. στην Κοινωνία της Πληροφορίας" που απευθύνεται στις μικρές επιχειρήσεις με σκοπό να ενισχύσει την είσοδό τους στις νέες τεχνολογίες καλύπτοντας το 50% του συνολικού κόστους.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεντρικό site του M.E.TE.X.Ω στη διεύθυνση www.metexo.gr

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΣΑΕ

Με 34 διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων και 116 εφαρμογές συνολικά, η ΤΕΣΑΕ έρχεται να υποστηρίξει την πρότασή σας στο Μ.Ε.ΤΕ.Χ.Ω. με ολοκληρωμένες λύσεις Μηχανοργάνωσης - Προγράμματος και Διαδικτυακής Εφαρμογής σε απόλυτη συνεργασία.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις Μηχανοργάνωσης θα προσφέρουν στην επιχείρησή σας:

  • Μεγαλύτερη οργάνωση, ευελιξία και χρονοπρογραμματισμό εργασιών με την εγκατάσταση της τοπικής εφαρμογής
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας με τη λειτουργία ενός δυναμικού site που διαχειρίζεται αγορές απο την παραγγελία μέχρι την τιμολόγηση και την εξόφληση
  • Αύξηση των πωλήσεων με τον συνδιασμό και των δύο παραπάνω

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα Κέντρα Τεχνολογίας Pegasus