25/11/2015    Μηχανογράφηση Χώρων Στάθμευσης με Pegasus Parking ERP-Δημιουργούμε Νέες Ευκαιρίες Πώλησης!

Μηχανογράφηση Χώρων Στάθμευσης με Pegasus Parking ERP-Δημιουργούμε Νέες Ευκαιρίες Πώλησης!

Πού απευθύνεται;

 • Χώροι Στάθμευσης
 • Λιπαντήρια Αυτοκινήτων

Τί προσφέρει η Μηχανογράφηση σε μία τέτοια Επιχείρηση; 

 • Ο χρήστης απαλλάσσεται από τη γραφειοκρατία και το άγχος του προγραμματισμού των εργασιών. Με απλές κινήσεις σε μία άκρως φιλική Οθόνη touch θα πραγματοποιεί κάθε δραστηριότητα που απαιτεί η Επιχείρηση. 
 • Δίνει απλά τον Αριθμό Κυκλοφορίας και εκτυπώνεται το κουπόνι -Έγινε Εισαγωγή του Οχήματος!
 • Καταχωρεί τον Αριθμό Κυκλοφορίας για να Εξάγει το Όχημα και εκδίδεται και η Απόδειξη!
 • Πραγματοποιεί Μαζική Εισαγωγή /  Εξαγωγή Μονίμων στην αρχή και στο τέλος κάθε μήνα!
 • Μπορεί να φτιάξει και να επιλέξει  πολλαπλούς Τιμοκαταλόγους πχ για Μόνιμα Οχήματα, Έκτακτα Οχήματα, Οχήματα Υπηρεσιών κτλ. Μπορείτε να έχετε ακόμα και ειδικό Τιμοκατάλογο ανά Πελάτη!
 • Κάνει Λιανική Πώληση πχ Αξεσουάρ, Λιπαντικά με άμεση έκδοση Απόδειξης 
 • Έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει  σε ποιον όροφο βρίσκεται το κάθε Όχημα ώστε να γίνεται γρήγορα η παραλαβή από το Πελάτη!
 • Μπορεί να εκδόσει με 2 κινήσεις ένα Μαζικό Παραστατικό για παράδειγμα στο τέλος του μήνα εφόσον το απαιτήσει ο Πελάτης, μετασχηματίζοντας εκκρεμή παραστατικά! 
 • Παρακολουθεί  τις Οφειλές των Πελατών σας καθώς έχει Κύκλωμα Εισπράξεων αλλά  μπορεί να οργανώσει και τον Προγραμματισμό των Πληρωμών σας! 
 • Να τυπώνει, να επεξεργάζεται και να αναλύει στοιχεία μέσα από το πλήθος Έτοιμων Αναφορών/Reports όπως έχουν ζητηθεί από τα Parkings που  έχουν ήδη εμπιστευτεί τη λύση μας!
 • Υποστηρίζει την υποχρέωσή για την αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων στο Υπουργείο Οικονομικών
 • Παρακολουθεί κάθε Οικονομική Συναλλαγή στην Επιχείρησή  πχ Δαπάνες, Προμηθευτές, Έξοδα  κτλ 

Δημιουργήστε Νέες Ευκαιρίες Πώλησης-Διεκδικήστε Περισσότερες Εγκαταστάσεις!

Γίνε Τώρα Συνεργάτης του Δικτύου Pegasus 

Ενημερωθείτε από το Διαφημιστικό Φυλλάδιο - Εγκατάσταση demo version 

Δείτε τη Video Παρουσίαση της Βασικής Λειτουργίας

 

Δείτε περισσότερα εδώ

 

Γιατί Pegasus σε ένα Χώρο Στάθμευσης ή Λιπαντήριο;

 • ERP + CRM + Module Parking σε μία Ενιαία Εφαρμογή.
 • Διότι αποτελεί τη πλέον άρτια και αξιόπιστη Εφαρμογή με πραγματικό value for money.  
 • Σύγχρονη Λειτουργία μέσα από μία Καθετοποιημένη Λύση σχεδιασμένη αποκλειστικά για το Κλάδο των Χώρων Στάθμευσης
 • Χαμηλό κόστος Αρχικής Επένδυσης
 • Κανένα περιορισμό σε Αριθμό Χρηστών/Θέσεων Εργασίας 
 • Ελάχιστες απαιτήσεις H/W -Υλοποιήστε ΑΜΕΣΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ χωρίς πρόσθετο κόστος
 • Πλήρης Οικονομική & Λογιστική Διαχείριση της Επιχείρησης μέσα από πιο πλήρες Εμπορικό Κύκλωμα της αγοράς
 • Εξαιρετικές Συστάσεις από πλήθος Ενεργών Εγκατάστασεων 
 • Λειτουργία από τη 1η μέρα - Ελάχιστη εκπαίδευση ακόμη και στον αρχάριο χρήστη
 • Δυνατότητα προσθήκης modules όπως Γενική Λογιστική Β' / Γ' κατηγορίας κτλ