03/06/2015    Μηχανογράφηση Συνεργείων Οχημάτων με Pegasus Service ERP-Ολοκληρωμένη Λύση από τη ΤΕΣΑΕ!

Η Λύση της ΤΕΣΑΕ είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των Συνεργείων Οχημάτων ενώ συνδυάζει την ολοκληρωμένη Διαχείριση Ανταλλακτικών, βασικό μέλημα για αυτού του είδους τις Επιχειρήσεις. Είναι ιδιαίτερα απλή στη καθημερινή χρήση, προσιτή σε αρχάριους χρήστες ενώ έχει χαμηλό κόστος επένδυσης από το τελικό πελάτη! Επιπλέον καλύπτει κάθε ανάγκη οργάνωσης της Επιχείρησης από τη Reception και το κλείσιμο των ραντεβού μέχρι τη Τιμολόγηση!

Το Συνεργείο Οχημάτων απαιτεί Μηχανογράφηση Pegasus Service ERP

 • Διότι απαιτείται καταγραφή των Εργασιών που πραγματοποιείται σε ένα Όχημα-Δημιουργία Ιστορικού
 • Γιατί πρέπει να υπάρχει αρχείο Ιδιοκτητών και Οχημάτων που ανήκουν σε αυτούς
 • Είναι αναγκαία η καταγραφή των ανταλλακτικών που μπαίνουν σε ένα Όχημα καθώς και τα serial numbers/εγγυήσεις αυτών
 • Διότι είναι αναγκαία η παρακολούθηση των εργασιών που εκτελεί το προσωπικό της Επιχείρησης και να είναι μετρήσιμη η απόδοσή του.
 • Πρέπει να υπάρχει καταγραφή των Αγορών/Αλλαγές Τιμών - Αποθεμάτα / Αποθήκη - Υπόλοιπα Πελάτων /Προμηθευτών για την σωστή πορεία της Επιχείρησης

Υλικό Προώθησης Εφαρμογής:


Ζητήστε τώρα τη δική σας ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τυπώστε το Ενημερωτικό Έντυπο

Εγκαταστήστε τη demo version

Video Παρουσίαση

Λειτουργίες - Δυνατότητες :

 • Καταχώρηση Εντολών Service με ένα κλικ μέσα από την εύχρηστη Οθόνη Reception
 • Έκδοση Παραστατικού με την αυτόματη εξαγωγή Οχήματος
 • Αναλυτικό ιστορικό Εργασιών ανά Όχημα
 • Παρακολούθηση Ανταλλακτικών - Πολλαπλοί Κωδικοί ανά Είδος - Αποθέματα/Ελλείψεις/Προγραμματισμός Παραγγελιών - Διαφοροποίηση Τιμών αγοράς ανά Προμηθευτή
 • Διαχείριση Εγγυήσεων
 • Διαχείριση φακέλων Ασφαλιστικών Εταιριών
 • Διαχείριση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων
 • Εμφάνιση Υπενθυμίσεων για μελλοντικές εργασίες (πχ επόμενο service, αλλαγή κάρτας καυσαερίων κτλ
 • Πλήρες Εμπορικό Κύκλωμα για τη Διαχείριση Προμηθευτών - Αποθήκης - Εισπράξεων - Πληρωμών - Δαπανών κτλ
 • Δυνατότητα αποστολής sms /emails προς τους πελάτες σας.
 • Προγραμματισμός rv ανά Τεχνικό

Πλέον έχετε τη δυνατότητα να εντάξετε στο χαρτοφυλάκιό σας μία δυνατή και αξιόπιστη λύση αποκλειστικά για τα Συνεργεία!

Επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της ΤΕΣΑΕ για μία on-line επίδειξη της Εφαρμογής!