11/03/2015    Μονόδρομος η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ για τους Γεωπόνους-Υποχρεωτική η Συνταγογράφηση των φυτοφαρμάκων!

Προσεγγίστε με σιγουριά το κλάδο των Γεωπόνων & Διεκδικήστε Νέες Ευκαιρίες Πώλησης. Το ενδιαφέρον των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων για μία σύγχρονη και ολοκληρωμένη εφαρμογή φτάνει στο ζενίθ του μετά τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καθίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ από τις 28/8/2015,

σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Δείτε ΕΔΩ το PDF της απόφασης

Τί πρέπει να γνωρίζετε για να προσεγγίσετε τον επαγγελματία Γεωπόνο;

Έως και τις 28 Ιουλίου 2015 - Δοκιμαστική Λειτουργία χωρίς κυρώσεις

  • Δίνεται δυνατότητα χρήσης του συστήματος προκειμένου να υπάρξει εξοικείωση με την ηλεκτρονική εφαρμογή.
  • Υποβολή σχολίων σε ότι αφορά στη βελτίωση της υπηρεσίας

Στις 28/7/2015 ολοκληρώνεται η δοκιμαστική περίοδος και πλέον παραδίδεται προς χρήση η Ηλεκτρονική Εφαρμογή .

Από τις 28/8/2015 καθίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου

  • Η Συνταγή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων θα ενημερώνει αυτόματα την υπηρεσία ηλεκτρονικής καταγραφής της Λιανικής Πώλησης.
  • Η Συνταγή θα φέρει και γραμμωτό κώδικα (barcode) προκειμένου να διευκολυνθεί η όλη διαδικασία.
  • Κάθε Συνταγή δύναται να φέρει περισσότερες από μία καλλιέργειες ή περισσότερους από έναν στόχους.
  • Ο χρόνος έκδοσης της συνταγής συνίσταται να προηγείται του χρόνου πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
  • Με την επιλογή "Αποθήκευση - Άμεση Πώληση" θα παρέχετε η δυνατότητα στον Υπεύθυνο επιστήμονα καταστήματος να καταχωρεί τη Συνταγή και ταυτόχρονα να πραγματοποιείται η ενημέρωση των στοιχείων της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  • Προϋπόθεση για τη λιανική πώληση γεωργικού φαρμάκου σε επαγγελματία χρήστη είναι η έκδοση συνταγής.Αντιθέτως, για τα ερασιτεχνικής χρήσης σκευάσματα η έκδοση συνταγής δεν αποτελεί προϋπόθεση.»


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ για το σύγχρονο Γεωπονικό Κατάστημα!

Εκμεταλλευτείτε το ενδιαφέρον της Λιανικής & Προωθήστε το Pegasus Γεωπόνος ERP σε προνομιακή τιμή μέχρι 31/3!

Ενημερωθείτε από το σχετικό Έντυπο

Δείτε τη Video Παρουσίαση

Θα καλύψει το Pegasus Γεωπόνος ERP την έκδοση Συνταγής Χρήσης;

Ναι , η Εφαρμογή θα λάβει όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις ώστε να πραγματοποιεί τις απαιτούμενες λειτουργίες και την επικοινωνία με το site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπττυξης. Οι χρήστες των Εφαρμογών θα λάβουν τις σχετικές ενημερώσεις χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Τα πεδία συμπλήρωσης της συνταγής χρήσης κάθε γεωργικού φαρμάκου είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ (Β΄2310) και παρέχεται η δυνατότητα στον επιστήμονα συνταγογράφο να παράσχει επιπλέον οδηγίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, την ασφαλή διάθεση του ψεκαστικού διαλύματος που απομένει μετά την εφαρμογή, τη διαχείριση των κενών συσκευασίας και τις εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.


Επικοινωνήστε με την Εμπορική Ομάδα της ΤΕΣΑΕ για μία δωρεάν Παρουσίαση. Συμπληρώστε τη φόρμα Επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της ΤΕΣΑΕ για μία on-line επίδειξη της Εφαρμογής!