01/07/2005    Νέα Δομή στον Κεντρικό Διαδικτυακό Χώρο της Τεχνολογίας Πήγασος©
Από τις 01/07/2005 αρχίζει η αναβάθμιση του κεντρικού Διαδικτυακού Χώρου της Τεχνολογίας Πήγασος©. Η ομάδα των οριζόντιων επιλογών αποτελεί Εργαλείο Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Διάθεσης και Υποστήριξης (ΔΔΔΥ) της Τεχνολογίας Πήγασος©, ενώ η ομάδα των κάθετων επιλογών περιλαμβάνει όλη την πορεία εξέλιξης της Τεχνολογίας Πήγασος©. Στόχος μας είναι το περιεχόμενο της διεύθυνσης http://www.pegasus.net.gr να συνεχίσει να είναι και με την πολύτιμη συνεισφορά τόσο του ΔΔΔΥ όσο και των Χρηστών της Τεχνολογίας Πήγασος©, πραγματικό εργαλείο, για την επιχειρηματική ολοκλήρωση των οργανισμών, που βασίζουν την ανάπτυξή τους στην Τεχνολογία Πήγασος© Το καθημερινό πλήθος των επισκεπτών του χώρου στα 10 χρόνια της μέχρι τώρα ζωής του, μέσα από τους 2.500 περίπου υπερσυνδέσμους που διαθέτει, τον κατέστησαν σαν έναν από τους πλέον πολυ-σύχναστους Ελληνικούς Διαδικτυακούς Χώρους. Αξίζει λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επι 10-ετίας χρήστες του περιεχομένου του, οι οποίοι απολαμβάνουν καθημερινά την win-win σχέση τους με την Τεχνολογία Πήγασος©.