30/07/2003    ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε.
Εγκατάσταση του προγράμματος Pegasus Olympus στα κεντρικά της ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε.