03/04/2013    ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στις Εφαρμογές Pegasus ERP Start Up – Ενσωμάτωση του ΚΦΑΣ και ΠΟΛ 1221/31-12-2012 . ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ για τις ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ!

Οι αλλαγές είναι διαθέσιμες για όλους τους πελάτες που βρίσκονται  στη τελευταία έκδοση Pegasus ERP (MySQL έκδοση) μέσω on line up-date στην αναβάθμιση R0004.0110.

Αναλυτικότερα,

Προστέθηκαν τα απαραίτητα πεδία στην εφαρμογή για την επικοινωνία της με το http://taxisnet.gr.(Αφορά στην αποστολή δεδομένων σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221/31-12-2012)

1. Στις κατηγορίες Φ.Π.Α προστέθηκε το είδος του Φ.Π.Α (χαμηλό , μεσαίο , υψηλό, πολυτελείας , μηδενικό)

KAT_FPA.png

2. Στη Καρτέλα Πελάτη, στα Παραστατικά & στις Παραγγελίες Πελατών προστέθηκε ο Αριθμός Φορολογικής Κάρτας Πελάτη.

kartelapelati.png

3. Στον ορισμό Παραστατικών Πελατών, Προμηθευτών και Εσωτερικής Διακίνησης προστέθηκε το πεδίο "Κωδικός taxisnet" στο οποίο καταχωρείται ο αντίστοιχος κωδικός  taxisnet για κάθε παραστατικό σας.

 

box.png

4. Στους Τίτλους Εκτυπώσεων που ορίζονται ανά τερματικό, προστέθηκε το πεδίο του ΑΦΜ Εκδότη (χρησιμοποιείται πλέον από την ΕΑΦΔΣΣ).


5. Στην εκτύπωση Παραστατικών (πελατών, προμηθευτών και εσωτερικής διακίνησης) η εφαρμογή συλλέγει και έχει διαθέσιμα τα απαραίτητα πεδία για την δημιουργία των αρχείων _e.txt από την ΕΑΦΔΣΣ. Τα πεδία αυτά αποθηκεύονται, με την χρήση των νέων μεθόδων για κάθε ΕΑΦΔΣΣ, και στη βάση μετά την λήψη της υπογραφής.

6. Στην Απλή Εκτύπωση Παραστατικού βρίσκει και όλα τα επιπλέον στοιχεία της υπογραφής που αποθηκεύουν οι νέες εκδόσεις των drivers των ΕΑΦΔΣΣ.

7. Στην Καταχώρηση Παραστατικού επιτρέπεται πλέον η Έκδοση σε Ημερομηνία Προηγούμενη της τρέχουσας, με σχετική ερώτηση και μήνυμα στον χρήστη. Καλύπτει την ανάγκη των επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών που τους επιτρέπει ο ΚΦΑΣ να εκδίδουν παραστατικά με προηγούμενη ημερομηνία. Ομοίως και για τη καταχώρηση Ειδικού Ακυρωτικού.

 

IMERONIA.png

8. Στην αναφορά [Αναφορές -> Εκτυπώσεις Πελατών -> Σύνολα Πελατών σε Περίοδο] στην οθόνη διαχείρισης της αναφοράς προστέθηκε η στήλη ΑΦΜ. Είναι χρήσιμο για την εξαγωγή σε αρχείο (xls) του Συνόλου των Χρεώσεων των Πελατών μέσα στο έτος, η υποχρεωτική υποβολή του οποίου από τις Επιχειρήσεις στο taxisnet, περιγράφεται στη  ΠΟΛ 1011/21-1-2013.

9. Στα Στοιχεία Πελάτη και Προμηθευτή προστέθηκε το πεδίο "Δεν Ελέγχουμε το ΑΦΜ". Αν είναι τσεκαρισμένο τότε δεν γίνεται κανένας έλεγχος του ΑΦΜ του πελάτη, διαφορετικά γίνεται Έλεγχος Ορθότητας. Είναι χρήσιμο καθώς πλέον είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του σωστού ΑΦΜ και σε πελατες - προμηθευτές ιδιώτες, που δεν συμμετέχουν στην συγκεντρωτική τιμολογίων.

ELEXOYME_AFM.png

10. Στα Καθεστώτα ΦΠΑ προστέθηκε το πεδίο "Υποχρεωτική Διάταξη Απαλλαγής ΦΠΑ". Αν το τσεκάρετε τότε στους Πελάτες/Προμηθευτές και στα Παραστατικά του συγκεκριμένου καθεστώτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο το ανάλογο πεδίο. Μετά την εγκατάσταση της αναβάθμισης θα πρέπει να ελέγξετε σε ποιά καθεστώτα θα ενεργοποιήσετε τον συγκεκριμένο έλεγχο.

KATHFPA.png

11. Στα στοιχεία Πελάτη και Προμηθευτή προστέθηκε το πεδίο "Διάταξη Απαλλαγής ΦΠΑ". Γίνεται έλεγχος συμπλήρωσής του, ανάλογα με το καθεστώς ΦΠΑ του Πελάτη/Προμηθευτή.

DIATAJI.png

12. Στον Ορισμό των Παραστατικών Πελατών και Προμηθευτών:

α.  Το πεδίο "Ελέγχει Υπάρξη ΑΦΜ-ΔΟΥ" τροποποιήθηκε και έγινε "Ελέγχει ΅παρξη ΑΦΜ". Προστέθηκε νέο Πεδίο "Ελέγχει ΅παρξη ΔΟΥ" καθώς πλέον δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ΔΟΥ σε όλα τα παραστατικά που φέρουν το ΑΦΜ.

β. Προστέθηκε το πεδίο "Ελέγχει Ορθότητα ΑΦΜ" καθώς το ΑΦΜ θα είναι υποχρεωτικό και σε παραστατικά πελατών - προμηθευτών που δεν συμμετέχουν σε συγκεντρωτική τιμολογίων και μάλιστα θα πρέπει να γίνετει ο έλεγχος ορθότητάς του. Ο έλεγχος ορθότητας αφορά στα ελληνικά ΑΦΜ.

22.png

13. Στην καταχώρηση Παραστατικού και Παραγγελίας (Πελατών/Προμηθευτών) γίνονται πλέον οι Έλεγχοι:

· α. ΅παρξης ΑΦΜ (ανάλογα με τον ορισμό του παραστατικού).

· β. ΅παρξης ΔΟΥ (ανάλογα με τον ορισμό του παραστατικού).

· γ. Ορθότητας ΑΦΜ (ανάλογα με τον ορισμό του παραστατικού).

· δ. ΅παρξης της Διάταξης Απαλλαγής ΦΠΑ (ανάλογα το καθεστώς ΦΠΑ).

 

Το Εμπορικό Τμήμα της ΤΕΣΑΕ είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση -Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση,
Τμήμα Marketing & Πωλήσεων
Υποστήριξη Τυποποιημένης Προσέγγισης
Τηλ: 210 7489588-9
Fax: 210 7700839
Φόρμα Επικοινωνίας

Ακολουθείστε μας στο twitter