22/05/2015    Νέο Υποψήφιο Πελατολόγιο με το Pegasus Κοινόχρηστα ERP-Αξιοποιήστε τη δυναμική ΤΕΣΑΕ!

Η εξειδίκευση των εφαρμογών Μηχανογράφησης ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ιδιαίτερων Επιχειρηματικών Κλάδων αποτελεί μία ευκαιρία μεγιστοποίησης του κέρδους για τη σύγχρονη Εταιρία Πληροφορικής.

Οι Εταιρίες Διαχείρισης Κτιρίων συνιστούν μία νέα και επικερδή Παροχή Υπηρεσιών που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από :

 • Καθαρισμό Πολυκατοικιών
 • Συντήρηση Πυροσβεστήρων
 • Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρα /Λέβητα
 • Έκδοση Κοινοχρήστων κτλ

Το Pegasus Κοινόχρηστα ERP αποτελεί μία Ολοκληρωμένη - Ενιαία Εφαρμογή Μηχανογράφησης για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση Κτιρίων.

Pegasus Κοινόχρηστα ERP Start Up

Παρακολουθήστε τη Video Παρουσίαση της Εφαρμογής

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόχειρες λύσεις όπως φύλλα excel ή dos εφαρμογές ΔΕΝ μπορούν να καλύψουν τις συνδυαστικές ανάγκες για την αποτελεσματική διαχείριση του Κτιρίου.

 • Δεν καλύπτουν την Οικονομική Διαχείριση δηλαδή τη παρακολούθηση των Εισπράξεων/Οφειλών και τον Προγραμματισμό των πληρωμών ακόμα και με Εισπράκτορα ώστε να μην υπάρχουν υπόλοιπα που να επιβαρύνουν το Κτίριο.
 • Δεν περιέχουν όλα τα Μοντέλα Υπολογισμού.
 • Δεν πραγματοποιούν Εκτύπωση της Συγκεντρωτικής και των Ειδοποιητηρίων σε laser εκτυπωτές.
 • Είναι δύσχρηστες και δυσλειτουργικές.
 • Δεν παρέχουν ολοκληρωμένη Διαχείριση Κτιρίου.
 • Έχουν περιορισμό στον αριθμό των Πολυκατοικιών /Διαμερισμάτων που δύναται να διαχειριστούν.

Πού διαφοροποιείται το Pegasus ERP:

Module Κοινόχρηστα: Καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ όλες τις καθημερινές εργασίες της Επιχείρησης μέσα από τη Reception

 • Αναλυτική Παρακολούθηση των Οικονομικών Πολυκατοικίας
 • Καταχώρηση των Κτιρίων με τα πλήρη στοιχεία τους
 • Καταχώρηση Διαμερισμάτων , Δαπανών, Αυτόματος Υπολογισμός Κοινοχρήστων
 • Δυνατότητα ορισμού των κατηγοριών των δαπανών που θέλετε με ταυτόχρονο παραμετρικό ορισμό του υπολογισμού τους (Μοντέλα Υπολογισμού)
 • Ιστορικό αρχείο των κοινοχρήστων που έχετε υπολογίσει ανά κτίριο

Πλήρες Εμπορικό Κύκλωμα ERP: Σύνδεση του κτηρίου με το ERP για την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων:

 • Προγραμματισμένες Εισπράξεις & Διαχείριση Υπολοίπων
 • Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκες, Αξιόγραφα, Έσοδα-Έξοδα, Υπόλοιπα Πελατών/ Προμηθευτών, Παραγγελίες, Αναλώσεις Υλών κτλ
 • Δυνατότητα παρακολούθησης διαχείρισης κτιρίων. Τήρηση εισπράξεων - οφειλών ανά διαμέρισμα ή/και πρόσωπο (ιδιοκτήτη - ενοικιαστή)
 • Δυνατότητα Προγραμματισμού Ανείσπρακτων με ενημέρωση στο Ημερολόγιο Χρήστη – Δυνατότητα Ανάθεσης σε Εισπράκτορα & Τήρηση Υπολοίπων μέχρι τελικής Εξόφλησης

Module CRM: Οργανώστε τη Γραμματειακή σας Υποστήριξη – Ανεβάστε επίπεδο στην εξυπηρέτηση:

 • Στοχευμένη Επικοινωνία με μαζικές αποστολές sms/emails
 • Σύνδεση Ενοικιαστών - Ιδιοκτητών - Διαχειριστή με το CRM για πλήρη τήρηση στοιχείων
 • Διαχείριση Δραστηριοτήτων Χρήστη (Υπενθύμιση είσπραξης, Τιμολόγηση, Προγραμματισμός ραντεβού)
 • Ενημέρωση Διαχειριστών για νέα ραντεβού, μετρήσεις, προσφορές κ.α.

Statistic & Report Generator : Εφοδιασμένο με έτοιμα Στατιστικά και Εκτυπώσεις αλλά και δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον στατιστικών και εκτυπωτικών καταστάσεων ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες:

 • Έτοιμες Φόρμες Ειδοποιητηρίων/Συγκεντρωτικών Καταστάσεων/Αποδείξεων κ.α.
 • Δυνατότητα Εκτύπωσης σε Laser & Matrix εκτυπωτές

Επικοινωνήστε με το Εμπορικό Τμήμα της ΤΕΣΑΕ για μία on-line επίδειξη της Εφαρμογής!