03/09/2000    Ο "ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ" ΓΙΑ ΤΕΣΑΕ
"Λύσεις του ομίλου ΤΕΣΑΕ για την ομαλή μετάβαση στο ευρώ
Αλλάζει το "χάρτη" της πληροφορικής και στην Ελλάδα το ευρώ. Το αυριανό μας νόμισμα και κύριο "εργαλείο" των συναλλαγών μας προκαλεί μια σειρά από αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής στις περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών τους. Η ανάγκη για προσαρμογή του λογιστικού και μηχανογραφικού τους συστήματος στα νέα δεδομένα του ευρώ, είναι επιτακτική.
Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ (Τεχνική Εταιρεία Σχεδίασης Ανάπτυξης Εφαρμογών), η πρώτη εταιρεία τεχνικής πληροφορικής στην Ελλάδα (ιδρύθηκε το 1984), αναλαμβάνει για τις επιχειρήσεις που είναι χρήστες προγραμμάτων της ελληνικής τεχνολογίας "Πήγασος", να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα έτσι ώστε να "τρέξουν" με βάση τα νέα δεδομένα.
Όλοι οι χρήστες προγραμμάτων της τεχνολογίας "Πήγασος" μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΤΕΣΑΕ στα τηλ. 74.88.705 - 74.88.795 ή στο e-mail: stirixi@tesae.com ή στην κεντρική διεύθυνση http://www.tesae.com και να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο δυναμικό της ΤΕΣΑΕ, που είναι πρόθυμο να λύσει την κάθε απορία σας.
Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ με τη δική του τεχνογνωσία και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, καλύπτει και αυτούς ακόμη που πιστεύουν ότι η εργασία τους διακρίνεται από αρκετές ιδιαιτερότητες. Οι πελάτες (4.000 περίπου του ομίλου ΤΕΣΑΕ - Αθήνα, Χλόης 26, Ζωγράφου, 157 72, τηλ. 74.88.705, 74.88.795) επιλέγουν τον πυρήνα εφαρμογής ενός προγράμματος που καλύπτει την επιχείρησή τους και προτείνουν τις απαιτούμενες αλλαγές έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι ιδιαιτερότητες.
Οι πρώτες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα εμπιστεύθηκαν την ΤΕΣΑΕ και σήμερα βρίσκονται στην πρωτοπορία του κλάδου τους. Η ΤΕΣΑΕ ιδρύθηκε από τον κ. Θωμά Ψαρρά, που είναι και ο δημιουργός της ελληνικής τεχνολογίας "Πήγασος".
Οι δραστηριότητες του ομίλου στο Internet άρχισαν με την κατασκευή κόμβων, εμπορικών κέντρων, ενώ στο χώρο του Intranet με τη διασύνδεση δικτύων υπολογιστών μέσω Internet. Ο κύριος κόμβος του ομίλου έχει την ηλεκτρονιή διεύθυνση: http://www.tesae.com και περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά όλων όσων έγιναν και γίνονται καθημερινά στον όμιλο.
Η διεύθυνση http://www.pegasus.net.gr φιλοξενεί τις εφαρμογές πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί με την τεχνολογία "Πήγασος" και είναι πλήρη δείγματα τα οποία μπορεί να δοκιμάσει κάθε επισκέπτης."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ