10/06/2000    Ο "ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
Ο "ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ" στην στήλη "AdSpots" για την ΤΕΣΑΕ:
"Στην Deal του Στ. Αλατά όδευσε ο λογαριασμός επικοινωνίας του TESAE Group (Τεχνική Εταιρεία Σχεδίασης Ανάπτυξης Εφαρμογών), ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα σχεδίασης και ανάπτυξης εργαλείων παραγωγής λογισμικού."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ