19/07/2000    Ο "ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΣΑΕ
"TESAE
Καλοκαιρινή προσφορά
Μια καλοκαιρινή προσφορά κάνει η Tesae Group σε όλους όσοι διαθέτουν Pegasus εμπορικό κύκλωμα οποιασδήποτε σειράς ή ΕΣΤΕΣ. Συγκεκριμένα, μόνο με 286.000 δρχ. δημιουργεί το δικό σας κατάστημα στον κυβερνοχώρο για ένα χρόνο, εξασφαλίζοντας μια σημαντική παρουσία στο Διαδίκτυο, τη στιγμή που όλες οι εταιρείς κατευθύνονται σο ηλεκτρονικό εμπόριο. Με αυτό τον τρόπο οι πελάτες της Tesae έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη χρήση του Internet και αυτό γιατί παρέχει πλήρη e-commerce λύση, ανοιχτής αρχιτεκτονικής, εμπορικό κύκλωμα σε windows με αυτόματη ενημέρωση κόμβου, www.mycompany.gr (450MB), καθώς και προώθηση στο Internet. Παράλληλα με τη "Λύση Καλοκαίρι 2000" η TESAE εξοικειώνεται πλέον στις νέες τάσεις της διεθνούς αγοράς και ιδιαίτερεα στο ευρώ, που η προσαρμογή του στο λογιστικό και μηχανογραφικό σύστημα κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών της, έχει γίνει επιτακτική. Ο όμιλος TESAE αναλαμβάνει λοιπόν για τις επιχειρήσεις που είναι χρήστες προγραμμάτων της τεχνολογίας Pegasus να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ