27/03/2007    Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά - Ελεύθερο Λογισμικό Τεχνολογίας Πήγασος
Αγαπητοί μας Συνεργάτες,
μετά από δύο δεκαετίες και πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/22.12.2006 - ΠΟΛ 1024) επιβεβαιώθηκε η ορθότητα τιμολόγησης του λογισμικού ώς Παροχή Υπηρεσιών - ο τρόπος αντιμετώπισης της ΤΕΣΑΕ από το 1984.
Σήμερα βέβαια εκτός από τον ορθότητα και την συνέπεια υποστήριξης της ελληνικής αγοράς πληροφορικής από την ΤΕΣΑΕ εδώ και 24 χρόνια συνεχώς, υπάρχουν πολλοί σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε λογισμικό Τεχνολογίας Πήγασος©, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής Μηχανοργάνωσης των πελατών σας, όπως :
Όσοι δοκίμασαν τις εφαρμογές Τεχνολογίας Πήγασος©, δεν τις άλλαξαν ποτέ, καθότι απλώς τις τροποποιούν χρόνια τώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρηματικές τους απαιτήσεις. Είναι οι μόνες εφαρμογές λογισμικού που συνοδεύονται από το περιβάλλον ανάπτυξής τους, το οποίο συμπεριλαμβάνει ελεύθερο το λογισμικό που υλοποιεί τη επιχειρηματική τεχνογνωσία του τελικού πελάτη.
* Εκτός από τα κλασικά έμπορο-λογιστικά λογισμικά Τεχνολογίας Πήγασος© , 30 διαφορετικοί επιχειρηματικοί κλάδοι, υποστηρίζονται από 67 εξειδικευμένες λύσεις λογισμικού με μεστή εμπειρία τριών δεκαετιών.
* Όλες οι Εφαρμογές Λογισμικού Τεχνολογίας Πήγασος© είναι τύπου Intranet/Extranet, χαρακτηριστικό που σημαίνει πως άμεσα, αμφίδρομα και αυτόματα συν-λειτουργούν μέσω internet (δια-λειτουργούν) η τοπική μηχανογράφηση με το διαδικτυακό κόμβο της επιχείρησης. Η γρήγορη εξάπλωση του Internet καθιστά το χαρακτηριστικό της διαλειτουργικότητας των Λογισμικών Πήγασος, ανυπέρβλητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προς όφελος των τελικών πελατών οι οποίοι βλέπουν τις πωλήσεις των να ανεβαίνουν συνεχώς, ταυτόχρονα με την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.
* Σημαντικότατος παράγοντας για επιτυχή παραγωγή μηχανογραφικού έργου είναι η συνεπής και αποτελεσματική υποστήριξη, τόσο του δικτύου των μεταπωλητών όσο και του τελικού πελάτη. Η ΤΕΣΑΕ από το 1995 επενδύει σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη των διαδικτυακών μηχανογραφικών της κέντρων και από το 1997 χρησιμοποιεί το extranet υποστήριξης των συνεργατών της και μέσω αυτών, των τελικών πελατών. Η φωνή του πελάτη φτάνει άμεσα στον κατασκευαστή του λογισμικού αδιαφανώς, επειδή μας ενδιαφέρει το όνομα του συνεργάτη μας στην τοπική του αγορά. Χρησιμοποιούμε εδώ και μία δεκαετία τις δυνατότητες που μας παρέχει το Internet προς όφελος των συνεργατών μας αλλά και των τελικών καταναλωτών, έτσι σήμερα η γνωσιακή βάση των Λογισμικών Πήγασος αριθμεί πλέον των 9.000 απαντημένων ερωτήσεων χρήσης των εφαρμογών.
* Από το 2007 επενδύσαμε προς όφελος των συνεργατών, αλλά και των πελατών, στον χώρο των ΕΑΦΔΣΣ με τον Pegasus C&A 100. Ως συνήθως μία επιχείρηση μηχανογραφείται επειδή θέλει να πετύχει καλύτερη οργάνωση και ακριβέστατη υποστήριξη του ΚΒΣ. Για όλα τα Λογισμικά Πήγασος το CSM παλαιότερα, CRM σήμερα, είναι αναπόσπαστο τμήμα κάθε εφαρμογής για την επίτευξη της οργάνωσης της επιχείρησης, έτσι πλέον από το 2007 όλα τα λογισμικά Πήγασος συνοδεύονται από τον δικό τους Φορολογικό Μηχανισμό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που διαθέτει Διαδικτυακή Υποστήριξη.

Με εκτίμηση,
Θωμάς Ψαρράς,
Υπεύθυνος Ανάπτυξης ΔΔΔΥ Τεχνολογίας Πήγασος©