31/12/1999    Παραλαβή Κωδικών για το Υπερδίκτυο της ΤΕΣΑΕ (TESAE Extranet)
Στις 31/12/99 εξέπνευσε η ημερομηνία παρλαβής των κωδικών χρήσης του TESAE group Extranet. Τώρα πλέον για να συμμετάσχει κάποιος στο Extranet πρέπει να γίνει εκ νέου πελάτης της ΤΕΣΑΕ έτσι ώστε να πάρει νέο Κωδικό Χρήσης και Συνθηματικό για το Extranet. Η πρώτη τιμολόγιση θα γίνει εφαρμόζοντας την τιμολογιακή πολιτική (ΤιμοΛογική Αγορά) με βάση τον τζίρο του προηγούμενου έτους.