16/11/1996    Τεχνολογία Μετάδωσης Γνώσης Πήγασος
Από το 1996 η εκπαίδευση στα προϊόντα Πήγασος και στις γλώσσες προγραμματισμού που ο πυρήνας των εφαρμογών Πήγασος αναγνωρίζει καθώς και η παραγωγή προϊόντων μετάδοσης της γνώσης με την χρήση της πληροφορικής , αποτελεί νέα δραστηριότητα του ομίλου ΤΕΣΑΕ