02/01/2000    ΤιμοΛογική Αγορά του ομίλου ΤΕΣΑΕ
Από το 2000 το Υπερδίκτυο της ΤΕΣΑΕ ανέλαβε πλέον να φιλοξενεί την ΤιμοΛογική Πολιτική του ομίλου των εταιρειών ΤΕΣΑΕ μέσα από την επιλογή "ΤιμοΛογική Αγορά" με τρόπο προσαρμοσμένο στις ιδιεταιρότητες κάθε ΤΕΣΑΕ, ή ΣΥΠ, ή ΚΥΠ ή Πελάτη. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι προσωπικές για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Κάθε Πελάτης ή Κέντρο Υποστήριξης των Πωλήσεων (ΚΥΠ), ή Σημείο Υποστήριξης της Τεχνολογίας Πήγασος© ή εταιρεία ΤΕΣΑΕ έχει τις ειδικά διαμορφομένες τιμές αποτίμησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών Πήγασος© σύμφωνα με δύο κριτήρια α)την συμμετοχή του στην ανάπτυξη και διάδοση της Τεχνολογίας Πήγασος© β)το συνολικό περσινό ετήσιο τζίρο Προϊόντων και Υπηρεσιών της Τεχνολογίας Πήγασος©. 'Ολοι οι Πελάτες, ΚΥΠ, ΣΥΠ, και εταιρείες ΤΕΣΑΕ διαθέτουν δικό τους Κωδικό Χρήσης και Συνθηματικό τα οποία είναι συνδεδεμένα με τις προσωπικές τιμές των παραμέτρων υλοποίησης της ΤιμοΛογικής Αγοράς του ομίλου ΤΕΣΑΕ στην τοπική Εμπορική Διαχείριση της ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ (το Pegasus Elite), έτσι ώστε οι τιμές απόκτησης των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Τεχνολογίας Πήγασος© να μεταβάλλονται αυτόματα και σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων υλοποίησης των κριτιρίων στις οποίες προαναφερθήκαμε.