25/06/2000    Το άρθρο του Retail Bussiness
Το άρθρο του Retail Bussiness για τα προγράμματα της ΤΕΣΑΕ:
"Tesae Group
Προγράμματα πληροφορικής για τις ανάγκες κάθε εταιρείας
Ο Όμιλος ΤΕΣΑΕ (Τεχνική Εταιρεία Σχεδίασης Ανάπτυξης Εφαρμογών) ιδρύθηκε το 1984 και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Πήγασος που ανέπτυξε η ίδια, καλύπτει μηχανογραφικά κάθε είδους επιχειρήσεις, ανέξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους ή το λειτουργικό σύστημα που έχουν επιλέξει - Dos, Novell, Windows 95 ή Windows NT. Η Tesae Group παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής, μηχανογραφικά κέντρα, εκπαιδευτήρια, επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, εταιρείες πώλησης αυτοκινήτων, ιατρικά κέντρα κ.α., ενώ δραστηριοποιείται και στους χώρους του Internet, του Intranet και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Παράλληλα, από την εταιρεία διατίθεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης και γενικής λογιστικής. Όλες οι εφαρμογές πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί με την τεχνολογία Πήγασος φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pegasus.net.gr, ενώ ο κύριος κόμβος του ομίλου έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tesae.com και περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των όσων έγιναν και γίνονται καθημερινά στον όμιλο.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ