15/11/2000    ΤΟ "ΒΗΜΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"ΤΕΣΑΕ
Νέες εφαρμογές για επιχειρήσεις
Εκμετάλλευση των τεχνολογιών και των εφαρμογών βασισμέων στο Διαδίκτυο από τις ελληνικές επιχειρήσεις με μηδενικό, ουσιαστικά, κόστος υπόσχεται ο ελληνικός όμιλος εταιρειών ΤΕΣΑΕ με βάση την ελληνική τεχνολογία Pegasus Extranet που έχει αναπτύξει προσφάτως.
Όπως αναφέρει ο υπεύθυνος για τα προϊόντα του ομίλου κ. Θωμάς Ψαρράς, στην ελληνική αγορά μέχρι πρότινος υπήρχε η τάση να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις συνδυασμό ανεξαρτήτων εφαρμογών για τη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους. Το αποτέλεσμα ήταν η διαχείριση και η συντήρηση αυτών των δεδομένων να αποτελεί χρονοβόρο και δαπανηρή διαδικασία.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής τεχνολογίας Pegasus Extranet σε σχέση με τα άλλα πακέτα που κυκλοφορούν είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων, η αύξηση των πωλήσεων, η αποτελεσματική υποστήριξη μετά την πώληση και η κατάκτηση των ωφελειών της τηλεεργασίας. Οι εφαρμογές της ΤΕΣΑΕ εκτός από το τμήμα της τοπικής μηχανογράφησης καλύπτουν και τμήμα στο Internet, και ειδικότερα τους τομείς ηλεκτρονικού εμπορίου, τον διεπιχειρησιακό τομέα (business to business) και τον τομέα αυτόματης ενημέρωσης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας όχι μόνο στους υπάρχοντες πελάτες αλλά και στους μελλοντικούς.
Η λύση που προτείνει η ΤΕΣΑΕ μπορεί να λειτουργήσει με απλή dial-up σύνδεση, υποστηρίζει τη δυνατότητα συνεργασίας διάσπαρτων γεωγραφικά επιχειρήσεων κάτω από την ίδια παρουσίαση στο Διαδίκτυο, ενώ διαθέτει σύστημα αυτόματης επικοινωνίας μέσω e-mail ή ακόμη και φαξ."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ