11/01/2001    ΤΟ CHIP KATALOG ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
Όμιλος ΤΕΣΑΕ
Ο Όμιλος ΤΕΣΑΕ ιδρύθηκε το 1984, όταν άρχισε τη λειτουργία του στην Ελλάδα το πρώτο Τεχνικό Γραφείο Πληροφορικής. Σκοπός του ομίλου ήταν η σχεδίαση και ανάπτυξη εργαλείων παραγωγής λογισμικού από τον ιδρυτή της τεχνολογίας Πήγασος, τον κ. Θωμά Ψαρρά.
Το 1988 αρχίζει η ομογενοποίηση των εφαρμογών που είχαν αναπτυχθεί με την τεχνολογία Πήγασος, καθώς και η δημιουργία σειρών εφαρμογών που χρησιμοποιούσαν τις πρώτες βιβλιοθήκες Πήγασος.
Το 1989 για πρώτη φορά ενσωματώνεται στις ικανότητες η δυνατότητα να δέχεται προγράμματα ή τμήματα κώδικα γραμμένα σε Clipper s87 και να αποτελούν ενιαίο τμήμα της εφαρμογής.
Το 1990 η τεχνολογία Πήγασος λειτουργεί και σε δικτυακό περιβάλλον κι έτσι όλες οι εφαρμογές λογισμικού που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται απο την ΤΕΣΑΕ είναι κατασκευασμένες για απεριόριστο αριθμό χρηστών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Το 1996 η εκπαίδευση στα προϊόντα Πήγασος και στις γλώσσες προγραμματισμού που ο πυρήνας εφαρμογών Πήγοασος αναγνωρίζει, καθώς και η παραγωγή προϊόντων μετάδοσης της γνώσης με τη χρήση της πληροφορικής, αποτελεί νέα δραστηριότητα του ομίλου.
Από το 1997 τα Internet-ware αποτελούν νέες δραστηριότητες για τον όμιλο.
Το 1998 ο όμιλος παρέχει φιλοξενία σε νοητούς κόμβους Internet, πραγματικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις και διαφήμιση των WWW sites μέσω τησ δικής της τεχνολογίας robot ανακοίνωσης σε όλες τις γνωστές μηχανές αναζήτησης. Επίσης η τεχνολογία Πήγασος επεκτάθηκε στη δημιουργία ιστοσελίδων και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού υποστήριξης βάσεων δεδομένων στο Internet, εξασφαλίζοντας πλήρη συμβατόττηα για όλα τα λειτουργικά συστήματα που είχε υποστηρίξει η τεχνολογία Πήγασος.
Το 1999 η τεχνολογία Πήγασος αναγνωρίζει πλήρως την HTML 4.00 και την Javascript 1.2 και αρχίζει η ανάπτυξη των προϊόντων Πήγασος στους τομείς Intranet και Extranet. Αυτή η ανάπτυξη λογισμικού παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής για περιβάλλοντα LAN, Internet, Intranet και Extranet ταυτόχρονα.
Το 2000 αρχίζει η ανάπτυξη εφαρμογών Extranet για όλους τους χρήστες της τεχνολογίας Πήγασος οποιασδήποτε σειράς (P,W,I,R,X). Αναπτύσσεται η λογική outsourcing μέσω συστημάτων Pegasus Servers: τηλε-εκπαίδευση, τηλε-υποστήριξη, τηλε-εργασία, ηλεκτρονικών κέντρων πωλήσεων, τηλεπικοινωνίας, προβολή και μέτρηση. Όλα τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με τις ελληνικές τράπεζες που υποστηρίζουν τηλε-εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών.
Οι δραστηριότητες του ομίλου ΤΕΣΑΕ στο Internet άρχισαν με την κατασκευή κόμβων, εμπορικών κέντρων, ενώ στο χώρο του Intranet με τη διασύνδεση δικτύων υπολογιστών μέσω του Internet.
Η διεύθυνση http://www.pegasus.net.gr φιλοξενεί τις εφαρμογές πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί με την τεχνολογία Πήγασος και είναι πλήρη δείγματα, τα οποία μπορεί να δοκιμάσει ο κάθε επισκέπτης. Οι εφαρμογές εγκαθίστανται αυτόματα στο τοπικό υπολογιστικό σύστημα του επισκέπτη μαζί με το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης τους. Για κάθε εφαρμογή υπάρχει ξεχωριστή γνωσιολογική βάση δεδομένων, που υποστηρίζει οποιαδήποτε ερώτηση του χρήστη με τη δική της απάντηση. Όταν ο επισκέπτης που έχει δοκιμάσει μια συγκεκριμένη εφαρμογή επιθυμεί να γίνει κάτοχός της, παραλαμβάνει απο την ΤΕΣΑΕ τον κατάλληλο κωδικό ενεργοποίησής της, καθώς και τη διεύθυνση στον Internet για την άμεση υποστήριξη του μηχανογραφικού του συστήματος. Όλοι οι ιδιοκτήτες των εφαρμογών Πήγασος που υποστηρίζονται απο τις εταιρείες του ομίλου ΤΕΣΑΕ, δηλαδή διαθέτουν ΕΣΤΕΣ έχουν τη δική τους διεύθυνση, της μορφής http://www.tesae.com/pegasus/όνομα πελάτη για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους, χωρητικότητας 10ΜΒ και πέντε διαφορετικά e-mails της μορφής όνομα@pegasus.net.gr

Pegasus Extranet
Η εφαρμογή τεχνολογίας Pegasus Extranet δουλεύει με απλή dial-up σύνδεση, υποστηρίζει τη δυνατότητα συνεργασίας διάσπαρτων γεωγραφικά επιχειρήσεων κάτω από την ίδια παρουσίαση στο Internet, ενώ διαθέτει σύστημα αυτόματης επικοινωνίας μέσω fax ή e-mail.
Υλοποιείται με τα προϊόντα της σειράς Pegasus Domain και απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, όπως, επιχειρήσεις ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και μηχανογραφικά κέντρα, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια και κέντρα σωματικής διάπλασης, κέντρα φυσιοθεραπείας και αισθητικής, επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και κλασικών μεταφορών, συλλόγους, σωματεία, ενώσεις και συνδρομές, τουριστικά γραφεία, ιατρικά κέντρα κ.α.
Info
Όμιλος ΤΕΣΑΕ ΑΤΕ Χλόης 26, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 72 Τηλ.: 74.88.795 Fax:77.80.490 e-mail:stirixi@tesae.com
ΤΟ ΑΡΘΡΟ