24/10/2000    ΤΟ "COMPUTER & SOFTWARE" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Site:ΤΕΣΑΕ
Εμπορικό κέντρο στο διαδίκτυο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν τη δική τους παρουσία στο Internet και να δημιουργήσουν το δικό τους εμπορικό κέντρο με πολύ χαμηλό κόστος.
Η ΤΕΣΑΕ η οποία αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής με βάση την ελληνική τεχνολογία Πήγασος και διαθέτει το μεγαλύτερο ελληνικό εμπορικό κέντρο (Pegasus Business Center) στο Internet, με περίπου 70.000 εγγραφές στη βάση δεδομένων του, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να δημιουργήσει το δικό της εμπορικό κέντρο στην περιοχή που εδρεύει η εταιρεία.
Στις διευθύνσεις www.zografounet.gr και www.marousinet.gr η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να δει το στήσιμο της ιστοσελίδας με τις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων, να μάθει τα νέα της περιοχής και να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής για τη δημιουργία του δικού της εμπορικού κέντρου.
Πληροφορίες:
ΤΕΣΑΕ
Τηλ.: 74.88.705 - 77.88.795
ΤΟ ΑΡΘΡΟ