01/01/1997    Το Διαδίκτυο και η ΤΕΣΑΕ

Επειδή ποτέ δεν κάνουμε κάτι που θα μπορούσαν οι άλλοι καλύτερα, η ΤΕΣΑΕ αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο σαν βασική παράμετρο ανάπτυξης της οργάνωσης της. Ξεκινά η χρήση του διαδικτύου για την προβολή , διάθεση και υποστήριξη των προϊόντων Πήγασος προς όλα τα Σημεία Υποστήριξης της Τεχνολογίας Πήγασος©.