03/09/2000    ΤΟ "ΕΘΝΟΣ" ΓΙΑ ΤΕΣΑΕ - ΕΥΡΩ
"Το Ευρώ στην πληροφορική
Το ευρώ το αυριανό μας νόμισμα προκαλεί μια σειρά από αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής στις περισσότερες επιχειρήσεις. Η ανάγκη λοιπόν για προσαρμογή του λογιστικού και μηχανογραφικού τους συστήματος στα νέα δεδομένα είναι επιτακτική.
Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ, η πρώτη τεχνική εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα, αναλαμβάνει για τις επιχειρήσεις που είναι χρήστες προγραμμάτων της ελληνικής τεχνολογίας "Πήγασος", να αναβαθμίσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ώστε να "τρέξουν" με βάση τα νέα δεδομένα. Όλοι οι χρήστες λοιπόν αυτών των προγραμμάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία, στην κεντρική ηλεκτρονική της διεύθυνση και να έρθουν σε επαφή με το ανθρώπινο δυναμικό της που είναι πάντα πρόθυμο να λύσει κάθε απορία.
www.tesae.com"
ΤΟ ΑΡΘΡΟ