22/10/2000    ΤΟ "ΕΘΝΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Ηλεκτρονικό εμπόριο
Όλες οι επιχειρήσεις που σήμερα αντιλαμβάνονται τη διεθνοποίηση να τους χτυπά την πόρτα, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του διαδικτύου και να εκμηδενίσουν τις γεωγραφικές αποστάσεις, φέρνοντας έτσι τους πελάτες δίπλα τους, με χρήση απλών μη μόνιμων συνδέσεων στο διαδίκτυο.
Την ευκαιρία αυτή προσφέρει η ελληνική τεχνολογία "Pegasus Extranet" της ΤΕΣΑΕ που επίσημα παρουσιάστηκε στην έκθεση Infosystem στη θεσσαλονίκη."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ