06/08/2000    ΤΟ "ΚΕΡΔΟΣ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΣΑΕ
"Αναβάθμιση προγραμμάτων τεχνολογίας "Πήγασος"
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΣΑΕ (Τεχνική Εταιρεία Σχεδίασης Ανάπτυξης Εφαρμογών) αναλαμβάνει για τις τουριστικές επιχειρήσεις που είναι χρήστες προγραμάτων της τεχνολογίας "Πήγασος" να αναβαθμέσει ήδη υπάρχοντα προγράμματα έτσι ώστε να "τρέξουν" με βάση τα νέα δεδομένα.
Ο όμιλος ΤΕΣΑΕ με δική του τεχνογνωσία και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό καλύπτει και αυτούς ακόμη, που πιστεύουν ότι η εργασία τους διακρίνεται από αρκετές ιδιαιτερότητες. Οι πελάτες (4000 περίπου του ομίλου ΤΕΣΑΕ) επιλέγουν τον πυρήνα εφαρμογής ενός προγράμματος που καλύπτει την επιχείρησή τους και προτείνουν τις απαιτούμενες αλλαγές έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι ιδιαιτερότητες. Οι πρώτες επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, εμπιστεύθηκαν την ΤΕΣΑΕ και σήμερα βρίσκονται στην πρωτοπορία του κλάδου τους. Η ΤΕΣΑΕ ιδρύθηκε από τον κ. Θωμά Ψαρρά, που είναι και ο δημιουργός της τεχνολογίας "Πήγασος". Οι δραστηριότητες του ομίλου στο Internet άρχισαν με την κατασκευή κόμβων , εμπορικών κέντρων, ενώ στο χώρο του Intranet με τη διασύνδεση δικτύων υπολογιστών μέσω Internet. Ο κύριος κόμβος του ομίλου έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tesae.com και περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των όσων έγιναν και γίνονται καθημερινά στον όμιλο. Η διεύθυνση http://www.pegasus.net.gr φιλοξενεί τις εφαρμογές πληροφορικής που έχουν αναπτυχθεί με την τεχνολογία "Πήγασος" και είναι πλήρη δείγματα τα οποία μπορεί να δοκιμάσει κάθε επισκέπτης."
ΤΟ ΑΡΘΡΟ